h

Nog minder democratie in Schijndelse politiek

15 januari 2016

Nog minder democratie in Schijndelse politiek

Foto: SP

Als het aan Dorp/ABS, CDA, PvdA en Hart voor Schijndel ligt, wordt de inspraak voor de burgers nog verder op afstand gezet. Bij het besluit voor de fusie met Veghel en Sint-Oedenrode weigerden ze een referendum te organiseren om de mening van de bevolking te horen. Nu willen ze ook nog de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers, de raadsleden, hun plichten en rechten, deels ontnemen.

Ze willen dat een klein clubje, de vijf fractievoorzitters in het presidium, enkele weken voor de raadsvergadering gaan besluiten welke agendapunten hamerstukken worden. Zij gaan dus bepalen wat wel en wat niet besproken kan gaan worden in de raadsvergadering. De SP fractie is het hier principieel mee oneens.

Een raadslid moet zich tot het laatste moment, voor de besluitvorming, een mening kunnen vormen. Ga je enkele weken van tevoren bepalen, wat een hamerstuk is, dan kan dit een belemmering gaan worden. De wereld blijft immers gewoon doordraaien. De actualiteit over een agendapunt kan aanleiding zijn dat je van mening kan veranderen, of er toch nog iets over wil of zelfs moet zeggen. Een raadslid kan dit met de voorgestelde werkwijze niet in de raad bespreken, omdat het raadstuk bestempeld is als hamerstuk.  

Ook voor eventuele inwoners, die graag willen inspreken, over een onderwerp, kan dit lastig gaan worden. Het spreekrecht is van toepassing op de agendapunten. De raadsleden kunnen de ingebrachte argumenten gebruiken bij hun besluitvorming. Maar een hamerstuk wordt niet behandeld in de raad. Dit druist in tegen het principe van meer inspraak voor de burgers!

In de voorbereiding tot de uiteindelijke fusie, gaan er diverse experimenten plaatsvinden, die moet leiden tot een effectievere wijze van vergaderen.  De SP staat open voor initiatieven voor verbetering. Wat nu voorgesteld wordt is geen verbetering.

Ons alternatief;

Nu is het nog zo dat in het begin van de raadsvergadering geïnventariseerd wordt wat hamerstukken zijn. Het nadeel hiervan is dat een hamerstuk nu als unaniem aangenomen wordt beschouwd. Met als gevolg dat als een raadslid het niet eens is met het voorstel dit moet aangeven dat hij/zij het agendapunt wil behandelen.

De SP fractie is er voor om de mogelijkheid om tegen te stemmen op hamerstukken wel in te voeren. Dat scheelt veel vergadertijd over zaken waar geen discussie meer over nodig is. Alleen een stemverklaring afleggen en stemmen is dan voldoende.

Er wordt nu geschermd door de andere partijen, dat ze "het dwarsliggen" van de SP  willen tackelen. Ze willen dit met een motie of amendement gaan afdwingen

Ruud Merks, SP fractievoorzitter, is hier niet van onder de indruk. "Ik word hier niet koud of warm van. Je kunt dan wel met een meerderheid schermen om je zin door te drijven, maar je kunt nooit het recht van raadsleden, zoals die geregeld zijn in de gemeentewet af pakken".
Merks wordt hierin gesterkt door een uitspraak van de juristen van het VNG (vereniging van Nederlandse Gemeente). 

Reactie toevoegen

U bent hier