h

Categoriale tegemoetkoming is mogelijk

5 februari 2016

Categoriale tegemoetkoming is mogelijk

Sinds de invoering van de nieuwe participatiewet (ook de WMO valt hier onder) werden er in Schijndel geen categoriale tegemoetkomingen meer toegekend.  De SP-raadsfractie werd door de verschillende colleges, ook het huidige college, steeds erop gewezen dat dit in de nieuwe wet niet meer mogelijk zou zijn. Het lijkt erop dat er verandering komt.

Een categoriale tegemoetkoming is een financiële bijdrage aan een hele groep mensen tegelijk.  Zonder dat er eerst een intakegesprek wordt vereist. En zonder een inkomenstoets. Bijvoorbeeld een tegemoetkoming aan chronisch zieken of gehandicapten waarvan bij iedereen bekend is dat zij extra kosten hebben.

Meerdere malen heeft de SP-raadsfractie in meerdere raadsvergaderingen hierop aangedrongen dit wel te doen. Het scheelt een hoop administratieve rompslomp, financiële bureaucratie en ergernis.

Dankzij de oplettendheid van de SP-raadsfractie is afgelopen donderdag een brief van het ministerie in de raadscommissie behandeld. In deze brief wordt duidelijk dat categoriale tegemoetkomingen ook in de huidige wet nog steeds mogelijk is. Raadslid Marieke Broekmeulen

bracht in dat de SP-raadsfractie de volgende raadsvergadering hiervoor een motie wil indienen.  De verantwoordelijke wethouder Menno Roozendaal vroeg te wachten met een motie. Hij gaat eerst in gesprek met een nijpend voorbeeld van mensen die een financiële tegemoetkoming nodig hebben. En bevestigde dat categoriale toekenning mogelijk is.

Reactie toevoegen

U bent hier