h

De mazen van de wet

28 februari 2016

De mazen van de wet

Nieuwe beleidskeuzes van regio Brabant Noordoost-Oost leiden voor Veghelse WMO-cliënten tot een drastische verhoging van de eigen bijdrage. 

Landelijke wetgeving (de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015) stelt de grens dat de eigen bijdrage niet hoger mag zijn dan de kostprijs van de voorziening. Kostprijs is hierbij het bedrag waarvoor de gemeente de voorziening bij de zorgaanbieder heeft ingekocht.  De vraag is: houdt onze regio zich aan deze restrictie?
De gemeente betaalt de zorgaanbieder voor dagbesteding per cliënt € 611 per vier weken, ongeacht het aantal uren dat de cliënt afneemt. Dit bedrag komt echter vaak niet overeen met de kosten van de werkelijk aan de cliënt geleverde ondersteuning. Een cliënt, die wekelijks maar een of enkele dagdelen gebruik maakt van de voorziening en daarbij een redelijk inkomen heeft, kan zo een eigen bijdrage moeten betalen welke een veelvoud is van de kosten van de werkelijk verkregen ondersteuning.
Volgens ons komt dit niet overeen met de intentie  van de wettekst. Het is daarom belangrijk dat op landelijk niveau uitsluitsel wordt gegeven over de juiste interpretatie van de WMO 2015, wat betreft het verschil tussen: a) wat de gemeente per cliënt betaalt aan de zorgaanbieder en b) wat voor de afzonderlijke cliënt de werkelijke kosten van de verkregen ondersteuning zijn. De SP heeft aan staatssecretaris Van Rijn al kritische Kamervragen gesteld over de stijging van de eigen bijdrage in het kader van de WMO.
Het financieringsmodel in onze regio leidt niet enkel tot hoge eigen bijdragen, maar werkt ook in de hand dat de zorgaanbieder het aantal dagdelen ondersteuning per cliënt laag houdt. Hij is immers financieel gebaat bij zoveel mogelijk cliënten (à €611,- p. p.).
Verder krijgen we berichten binnen dat dit model leidt tot een dermate hoge eigen bijdrage, dat mensen afzien van zorg.
SP Veghel gaat lokaal, regionaal en landelijk met deze uitkomsten aan de slag. We houden u op de hoogte.

Reactie toevoegen

U bent hier