h

Podium-accomodatie: Wethouder voert verzoek raad niet uit

9 februari 2016

Podium-accomodatie: Wethouder voert verzoek raad niet uit

Foto: SP

Eind november meldde we u dat de SP motie voor een onderzoek naar een podium-accommodatie in Schijndel, met een ruime meerderheid door de gemeenteraad is aangenomenen (alleen Dorp/ABS stemde tegen). Via deze motie werd het college wordt om serieus onderzoek te gaan doen naar de haalbaarheid van een podiumaccommodatie in Schijndel.

Het college is nu gestart met een onderzoek voor zo’n podium-accommodatie. Prima, zou je zeggen. Er wordt echter maar een deel van de motie uitgevoerd. Reden voor de SP fractie om uitleg hierover te vragen bij het college.

Tijdens de raadvergadering in november is er lang gesproken over de uiteindelijke tekst van de motie. Wethouder Roozendaal ontraadde de motie om onduidelijke redenen terwijl hij het eens was met de motie. De SP paste op verzoek van de wethouder en de andere partijen de tekst zelfs nog aan zodat niet alleen zou worden onderzocht of een podium-accommodatie in ’t Spectrum mogelijk is maar dat er ook gekeken zou worden naar andere locaties.

De letterlijke tekst was:

“Om de mogelijkheid van een podiumaccommodatie, op Schijndelse maat, te realiseren in ’t Spectrum en andere lokaties, te onderzoeken.”

Inderdaad andere locaties; meervoud van een andere locatie. En dat laatste is precies wat wethouder nu wil gaan doen met zijn onderzoek. Hij wil gaan onderzoeken of er een mogelijkheid is voor een podium-accommodatie in ’t Spectrum of De Beurs. En dat is maar één andere locatie.

Wethouder Roozendaal gaat hiermee dus tegen het verzoek van de raad in!

De brief aan het College van B&W

Aan het college van B&W en raad

In de commissievergadering van 4 februari vertelde wethouder Roozendaal dat er gestart wordt met een onderzoek naar een podium accommodatie. Prima, onze motie hierover die tijdens de begroting is overgenomen, wordt echter maar voor een deel uitgevoerd.

Volgens de wethouder wordt de mogelijkheid onderzocht van een podium accommodatie in ‘t Spectrum of de Beurs.

Dat is niet wat de raad heeft afgesproken. In de motie wordt duidelijk gesproken de mogelijkheid van een podiumaccommodatie op Schijndelse maat, onderzoeken in ‘t Spectrum en andere locaties.

Andere locaties onderzoeken is meer dan alleen ’t Sepctrum en de Beurs. Dit is zelfs nadrukkelijk besproken in de raadsvergadering.

De SP-fractie is van mening dat er geen recht wordt gedaan aan de motie. En dat het college de mogelijkheid op meerdere locaties ook in beeld gaat brengen. Wij denken en met ons vele Schijndelse mensen bijvoorbeeld aan de Boschwegse kerk. Maar ook andere locaties zouden geschikt kunnen zijn.

Erop vertrouwend dat u de opdracht van het onderzoek uitbreidt,

Namens de SP-fractie
Tonnie Wouters

Reactie toevoegen

U bent hier