h

SP Nestor: "Niet zwichten voor dreigementen"

1 februari 2016

SP Nestor: "Niet zwichten voor dreigementen"

Het is een traditie dat de nestor van de gemeenteraad (het langst zittende raadslid),  aan het begin van de eerste raadsvergadering van het jaar, de raad toespreekt.  Ons SP raadslid Ruud Merks, is sinds 2000  raadslid en daarmee de nestor van de gemeenteraad.  Merks deed in zijn speech een opmerkelijke oproep.

Aan het begin van zijn speech, verwelkomde Merks (op zijn Skendels) Burgemeester Eugster, die na een periode van enige maanden, door ziekte afwezigheid, weer aanwezig was. "Fijn dé ge er wir bent. Ut ga oew goed. En doe mar zoetjes aon"" 

Ook dankte hij namens de Raad, Mari van Aalsvoort (DORP/ABS), die de afgelopen maanden, de burgemeester had vervangen (als voorzitter), tijdens de raadsvergadering.  Merks deed daarna een oproep, om als raadslid niet te zwichten voor dreigementen.

Hieronder de oproep van nestor Ruud Merks (SP)

Eeuwen en eeuwen is er gevochten en zijn er oorlogen gevoerd, om de vrijheid en de democratie te krijgen, zoals we die nu hebben.

In Nederland heeft iedereen een stem en heeft iedereen vrijheid van meninguiting, en mag dus zijn zijn mening geven. Ook wij, raadsleden, hebben vrijheid van meningsuiting. Wij raadsleden, zonder last en ruggespraak, onze mening kunnen zeggen en besluiten nemen.

De laatste tijd staat dit op gespannen voet. Enkele malloten of idioten, of net hoe je ze wilt noemen, proberen door geweld of dreigementen ons angst aan te jagen. Angst zodat wij in vrijheid niet meer onze mening  kunnen zeggen. Angst aan te jagen, door een grote groepen mensen weg te zetten, als criminelen, verkrachters of aanranders, simpelweg omdat ze een ander geloof hebben of omdat ze vluchteling zijn.

Beste mensen, dat laten we toch niet gebeuren! Beste raadsleden, we laten het toch niet gebeuren, dat we zwichten voor angst en door dreigementen van enkele malloten of idioten, zodat we niet meer in alle vrijheid onze mening kunnen geven. Dat laten we toch niet gebeuren!

Ik wens u voor het komende jaar een prettige beraadslaging, hier in deze raadzaal, midden in het huis van onze democratie!

Reactie toevoegen

U bent hier