h

SP komt op voor betaalbare en meer sociale huurwoningen

17 april 2016

SP komt op voor betaalbare en meer sociale huurwoningen

"Meer bouwen en creatieve woonoplossingen voor sociale huursector."  Zo kopte de MooiSchijndelKrant met foto van de wethouder en de directeur van Huis en Erf. "We gaan de strijd aan tegen het tekort aan sociale huurwoningen in Schijndel." Het grootste probleem in de huurderswereld is de betaalbaarheid. Dat de wachtlijsten zo lang zijn komt door het tekort aan woningen. Met het ondertekenen van de prestatie-afspraak wordt dit probleem aangepakt en opgelost.  Raadslid Tonnie Wouters: "Heel goed. Althans, dat zou je denken...."

Tonnie Wouters: "Deze uitspraken zijn al meerdere malen uitgesproken. Met name in verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Wellicht niet onwaarschijnlijk dat de raadsverkiezingen in november ook nu weer meespelen"Raadslid Wouters hield afgelopen donderdag in de commissievergadering een vurig betoog over het uitvoeringsprogramma Wonen. Hieronder een weergave van haar betoog.

De praktijk is weerbarstiger. Een van de creatieve oplossingen die Huis en Erf eerder noemde om de doorstroming te bevorderen, oudere en alleenstaande in een eengezinswoning kunnen verhuizen naar een kleinere woning met behoud van de oude huur lijkt een fopspeen. Huurders die zich hiervoor vrijwillig melden, krijgen nul op rekest.

De betaalbaarheid in huurderswereld is een groot probleem. Ben ik het mee eens. Een huurwoning die leegkomt met een lage huur, wordt in bijna alle gevallen meteen opgetrokken naar 710 euro. Terwijl per 2016 95% van de sociale huurwoningen moet worden verhuurd aan huishoudens die recht hebben op huurtoeslag. De grens voor eenpersoonshuishoudens is 576,87 en driepersoonshuishoudens is dat 618,24 prijspeil 2015. Blind vertrouwen op Huis en Erf is duidelijk niet de beste optie.

SP wil Huisvestingsverordening

Een raad die zichzelf respecteert zal haar nek moeten uitsteken. En dat kan. Vanwege de nieuwe huisvestingswet kan de gemeenteraad een huisvestingsverordening vaststellen. In tegenstelling tot het college wil de SP hiermee niet wachten totdat we Meierijstad zijn. Zoals al door de gemeente en Huis en Erf is erkend is er schaarste aan sociale huurwoningen.

Met alleen een verordening ben je er natuurlijk niet. Er zal gebouwd moeten worden om het tekort aan sociale huurwoningen snel in te lopen. Terugkijkend naar 2014 en 2015 is het noodzaak dat de raad gaat ingrijpen.

In 2014 29 huurwoningen en 39 koopwoningen. In 2015 67 huurwoningen, waarvan 9 woningen met een huur boven de 710 euro, en 15 voor begeleid wonen, blijft over 43 sociale huurwoningen en 38 koopwoningen.Voor 2016 staan er maar liefst 2 huurwoningen gepland en 18 koopwoningen.

De verhouding is volkomen zoek. De openstaande plannen doorschuiven naar Meierijstad is je verantwoordelijkheid nu niet willen nemen. En de openstaande plannen moeten gewijzigd worden. (omzetting intramurale wooneenheden in zelfstandige woningen met zorg, 90 stuks, is het Bekkershuis.)  En wat de SP betreft  moeten we dit naar voren halen.

Reactie toevoegen

U bent hier