h

Kermis terug in centrum (?)

13 juni 2016

Kermis terug in centrum (?)

Foto: SP / kermis.startpagina.nl

Het lijkt erop dat er een klein stapje is gezet dat de kermis weer in het centrum brengt. Het college gaat met initiatiefnemers vanuit de bevolking de voor en nadelen in kaart brengen.

 Met heel veel show en persaandacht werd een voorstel tot een onderzoek van Hart voor Schijndel in de raad behandeld. Namens een aantal Schijndelse mensen sprak dhr. Van Steen de raad toe en werd het voorstel van Hart voor Schijndel ter plekke omgetoverd tot een burgerinitiatief. En wie kan er nu tegen een burgerinitiatief zijn? De SP zeker niet. Heel goed dat de bevolking zich laat horen. . De gemeenteraadsverkiezingen voor Meierijstad in november hebben voor de andere partijen wellicht zeker meegespeeld. Niet onvermeld mag blijven dat wethouder Claassen erg blij was dat hij vanuit de bevolking de wens te horen kreeg. Wat raadslid Wouters de opmerking ontlokte, dat de wethouder al vele, vele jaren dus al horende doof is geweest…………

Hieronder het betoog van de Tonnie Wouters;

Ik zal U niet vermoeien met al de keren de afgelopen jaren dat de SP de raad heeft geprobeerd te overtuigen dat de kermis in het centrum thuishoort. Het resultaat zien we. Geen kermis in het centrum tot nu toe.

Fijn dat we, maar vooral de bewoners van Schijndel, medestanders heeft gekregen bij de inzet om de kermis naar het centrum te krijgen. Prima.

Nu heeft Hart voor Schijndel een voorstel om een onderzoek te doen. Vanwege de herinrichting van het centrum zou eerdere onderzoeken mogelijk achterhaald zijn. Ik wil dit erg graag samen met U hopen. Maar als je heel eerlijk bent, met de herinrichting zijn de eerdergenoemde obstakels in het onderzoek wat dankzij de raadsbrede aangenomen motie werd gehouden, zijn de rode paaltjes verwijderd, er ook meer obstakels voor terug gekomen zijn, de nietjes en de bomen.

Voor alle duidelijkheid, de SP heeft nooit haar goedkeuring gegeven aan de conclusies van het onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan, obstakels waren toen en nu technische zaken die je op kunt lossen. Dat de kermisexploitanten liever op de Steeg willen blijven is geen argument. Een kermis organiseer je niet voor de exploitanten, maar voor de Schijndelse mensen en heeft de horeca in het centrum er baat bij, om maar eens wat te noemen. Dhr. Van Voorst en dhr. Gevers, toen nog als PvdA in de coalitie hebben we toen helaas niet als medestanders gekregen.

Maar goed het kan verkeren. We hebben een vraag aan beide heren. Waarom vragen om een onderzoek? Waarom geen motie waarin het college gevraagd wordt, we mogen niet meer opnemen, geeft het college de opdracht, om zo snel als mogelijk, maar uiterlijk september, met concrete plannen te komen. Waarom eerst weer een onderzoek? Er zijn meerdere dorpen en steden te noemen die hun kermis in het centrum organiseren. Het is dus gewoon mogelijk, alleen je moet het wel willen.

Reactie toevoegen

U bent hier