h

Besluiteloosheid over nieuw wijkcentrum Boschweg NO, Schijndel

8 juli 2016

Besluiteloosheid over nieuw wijkcentrum Boschweg NO, Schijndel

De Schijndelse politieke partijen, Dorp/abs, CDA, Hart voor Schijndel en PvdA lopen weg voor hun verantwoordelijkheid en willen geen besluit nemen dat er gestart kan worden met de nieuwbouw van een nieuw wijkcentrum in de wijk. Een wijkcentrum dat behalve voor activiteiten voor de bewoners ook gebruikt kan gaan worden als Woonservicecentrum
Onbehoorlijk bestuur, aldus Tonnie Wouters van de SP. De politiek maakt zich hiermee onbetrouwbaar.

In 2012 heeft de gemeenteraad besloten dat het terrein van de voormalige school de Vossenberg en daarbij het gehele veld een pilot zou worden, het Masterplan Vossenberg. De bewoners van de Boschweg NO mogen de locatie inrichten zoals zij dat zelf willen!!!!!!! De burgers aan het stuur, aldus de raad. Zonder voorwaarden vooraf, zonder kaders, nee alles kan en mag, dat is burgerparticipatie. Het plangebied is de hele wijk. Ook de Kajuit zou erbij betrokken kunnen worden. Kunnen, niet moeten.
De heer Witlox , toen nog raadslid, nu wethouder, zegt tot twee keer toe “wat de bewoners ook willen dat gaan we uitvoeren” en de overige partijen stemmen daar mee in. De SP-fractie probeerde in een amendement dit ook financieel vast te leggen. De gemeentebegroting, hoe geef je je geld uit, sportvoorzieningen, tunnels, prestigeobjecten, en meer, zijn keuzes die de politiek maakt. Als je bewoners belooft dat ze plannen mogen indienen dan moet je dit ook mogelijk maken. Dit amendement werd niet aangenomen, zodat er toch een voorwaarde voor de bewoners werd vastgelegd, alles kan, alles mag, maar het moet wel financieel haalbaar zijn!!!!!

Enthousiaste wijkbewoners

Een enthousiaste groep wijkbewoners, nu de Stichting Bloemenwijk, gaan enthousiast aan het werk. Om vooral de Kajuit niet in hun vaarwater te zitten, richten ze zich vooral op de jeugd. En met succes. De oude kleuterschool en gymzaal van de Vossenberg wordt door de wijkbewoners en jeugd erg goed gebruikt.
Het lukt de Stichting zelfs om een plan te presenteren. Een hele knappe prestatie. Een nieuw wijkgebouw met een heel welkome aanvulling, een woonservicecentrum erbij. Een centrum waar bewoners terecht kunnen met vragen over wonen, inkomen, zorg of activiteiten in de wijk. Of gewoon binnen kunnen lopen voor een kopje koffie en een praatje.

De Kajuit

Wat de SP al eerder voorzag en probeerde te voorkomen, de financiën zijn het probleem. Het spreekwoord, veel beloven en weinig geven, lijkt hiervoor geschreven te zijn. .De stichting Bloemenwijk heeft contact gezocht met de Kajuit. Optie; de activiteiten van de Kajuit verhuizen mee naar het nieuwe wijkgebouw en op de Kajuit zorgwoningen bouwen die voor de nodige inkomsten zorgen. Het bestuur van de Kajuit laat weten nog niet te willen verhuizen. Logisch, want de Kajuit is dankzij hun heel actieve vrijwilligers een plek waar veel mensen zich thuis voelen. En natuurlijk willen ze dat zo houden.
Probleem dus voor Dorp/abs, CDA, Hart v Schijndel en PvdA om een raadsbesluit te nemen. Er wordt gekozen om opnieuw in gesprek te gaan met de kajuit.
Voor de SP geen enkel probleem. Een man een man, een woord een woord en maak je politieke beloftes waar…….. Start met het bouwen van het nieuwe wijkcentrum. En wellicht als de gebruikers van de Kajuit het resultaat zien, ze graag willen verhuizen. Zo niet? Dan zal vanuit de gemeentebegroting, net zoals bijvoorbeeld in de Vink, het Gasthuis erop de Boschweg NO een wijkgebouw met woonservicecentrum komen.

Reactie toevoegen

U bent hier