h

Wethouder Witlox geeft niet thuis.

20 juli 2016

Wethouder Witlox geeft niet thuis.

Al in mei is de gemeente op de hoogte gebracht over een zeer opmerkelijke uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Namelijk dat de huishoudelijke zorg onder de Wmo 2015 valt. En dat betekent dat veel gemeenten het vastgestelde beleid zouden moeten aanpassen. Vorige maand heeft wethouder Witlox de raad geïnformeerd dat het Wmo beleid in Schijndel volledig voldoet aan de nieuwe regels.

In de raadsvergadering van 19 juli, stelde raadslid Wouters aan wethouder Witlox een aantal vragen, omdat volgens de SP de gemeente bij lange na niet voldoet aan de nieuwe regels. Tot onze grote verbazing kon wethouder Witlox geen antwoord geven. Hij wilde eerst overleggen met de regiogemeenten. De antwoorden komen pas op zijn vroegst half augustus!!!!!!

De wethouder heeft  de raad eerder voorgehouden "we doen volledig aan de nieuwe regels" en dan geen antwoord kunnen geven op vragen over de nieuwe regels. Schande. Maar de echte dupe zijn de medewerkers in de Huishoudelijke zorg en hun cliënten. Wanneer de verantwoordelijk wethouder zijn taak meteen goed uitgevoerd had, was het betere beleid al van kracht geweest.

De feiten.

 • Huishoudelijke verzorging kan niet toegekend worden op basis van het resultaat ‘schoon en leefbaar huis’. Volgens de rechter is dit namelijk niet objectief vast te stellen, ofwel, welk niveau van schoon voor een huishouden verantwoord is, welke activiteiten daarvoor nodig zijn, hoeveel tijd dat kost en hoe vaak dit moet worden gedaan om te kunnen spreken van een schone en leefbare woning of van schone en draagbare kleding. Dit leidt tot rechtsonzekerheid voor cliënten.
 • Een objectief onderzoek moet altijd onderdeel zijn van gemeentelijk beleid. Financiële overwegingen mogen niet de basis zijn om iemand te korten op zorg, of om (delen van) de huishoudelijke verzorging af te schaffen. Ook standaard ‘modules’ of aantal uren per cliënt mag niet, omdat het niet berust op objectief en onafhankelijk onderzoek naar de situatie van de cliënt.
 • Een aanbieder van diensten kan geen objectief onderzoek, zoals bedoeld in de Wmo, uitvoeren vanwege de belangenverstrengeling met het bieden van diezelfde dienst. Het onderzoek moet gedaan worden door een objectieve en onafhankelijke partij.

Raadslid Tonnie Wouters:

Indien bovenstaande aan de orde is, dan is de conclusie getrokken door de Centrale Raad van Beroep dat inwoners het conform de oude CIZ normen toegekende aantal uren huishoudelijke verzorging behouden. De Centrale Raad van Beroep heeft het oude aantal uren huishoudelijke verzorging in de uitspraak toegewezen. In de gemeenten waar dit speelt dienen cliënten per direct hun aantal uren terug te krijgen zoals toegekend onder de oude Wmo. Ook dient het beleid te worden aangepast zodat het wél voldoet aan de Wmo 2015. Dit roept tot een heleboel vragen op!

Hieronder de vragen van de SP fractie

 1. Bent u het met mij eens dat het Schijndelse Wmo beleid niet voldoet aan de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep?

Laverhof voert het onderzoek uit, zoals bedoeld in de Wmo. En is ook de organisatie die de dienst aanbiedt.

 1. Bent u ervan op de hoogte dat de Centrale Raad van Beroep heeft besloten dat dit betekent dat inwoners het conform de oude CIZ normen toegekende aantal uren huishoudelijke verzorging behouden. En dat cliënten dus per direct hun aantal uren terugkrijgen zoals toegekend onder de oude Wmo.
 2. Zo niet, hoe is dat mogelijk?
 3. Zo ja, wanneer gaat u de cliënten hierover op de hoogte brengen? Nog belangrijker, hebben de cliënten hun oude uren al terug?
 4. Bent u ervan op de hoogte dat hierna een eventuele aanpassing van deze uren, alleen na objectief en onafhankelijk onderzoek conform de Wmo 2015 mogelijk is?
 5. Kunt u mij garanderen dat de Schijndelse zorgaanbieders geen gebruik maken van zo genoemde alfahulp constructies?
 6. Zo niet, bent u bereid dit heel snel uit te zoeken? En bij de zorgaanbieders erop aandringen dat alfahulpen in loondienst moeten werken.
 7. In de Wmo 2.6.5 is bepaald dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft om de relatie cliënt en medewerker ( de koppels) in stand te houden. Het verbod op het inzetten van alfahulp constructies mag er niet toe leiden dat kwetsbare cliënten hun vertrouwde medewerker verliezen en alfahulpen hun baan. Voldoet de gemeente Schijndel aan deze inspannings verplichting?
 8. Vanuit het gemeentehuis heb ik begrepen dat Schijndel nog bezig is met een nieuwe aanbesteding Wmo.  Klopt het dat u nog maar met 2 zorgaanbieders contracten wil afsluiten?
 9. Bent u met mij van mening dat er veel veranderende omstandigheden zijn? Mensen vinden bijvoorbeeld kleinschaligheid belangrijk. De vertrouwde huishoudelijke hulp wil men houden. Daarnaast zijn er initiatieven van mensen vanuit de zorg die met een aantal collega’s willen starten met het aanbieden van zorg. Kleinschalig en dicht bij de cliënten. Gaat U deze nieuwe initiatieven betrekken bij de aanbesteding?

 

Reactie toevoegen

U bent hier