h

Vijf wethouders is genoeg

14 december 2016

Vijf wethouders is genoeg

Nu de uitslag van de raadsverkiezingen bekend is, moet er een college van Burgemeesters en Wethouders samengesteld worden.  Dit wordt da het dagelijk bestuur van de gemeente. Team Meierijstad heeft Jan van Loon, ex-wethouder uit Oss aangesteld om te onderzoeken wat er mogelijk is. Zijn conclusie; een zo breed mogelijke coalitie. Team Meierijstad en het CDA hebben samen 20 van de in totaal 35 zetels. Een ruime meerderheid. Een derde of vierde partij erbij is niet nodig. En met 4 wethouders (twee per partij) is Meierijstad met 80.0000 inwoners prima te besturen. Ter vergelijking; Tilburg (213.000 inwoners), Den Bosch (108.000 inwoners) kunnen het met vijf wethouders.

Toch is er besloten om met twee partijen meer te onderhandelen. Met de VVD en niet de SP, maar met de PvdA. Heel opmerkelijk, omdat de PvdA slechts 2 zetels heeft, waarvan 1 zetel een restzetel is. Wij zouden een goede reserve zijn, als ze er niet uitkomen!!!!!!!!!

Er wordt nu gesproken over 6 fulltime wethouders. Dus een extra wethouder voor de VVD en PvdA. Op initiatief van Hart voor Schijndel hebben alle andere partijen laten weten dat vijf wethouders meer dan genoeg moet zijn. Dat is al meer dan op basis van het inwoneraantal logisch is. En kan het extra werk dat bij de nieuwe start van Meierijstad komt kijken goed verdeeld worden. De vijfde wethouder kan eventueel ook door twee part timers ingevuld worden. Dat scheelt in ieder geval het riante salaris van een wethouder.

De SP heeft aangegeven aan een college te willen meewerken als er een duidelijk sociaal beleid gevoerd gaat worden en er echt iets aan de woningnood gedaan wordt.

De kans is klein dat de SP in het college komt, maar wat er ook gebeurt, de SP zal in de buurten actief blijven (en nog meer worden) om te luisteren naar de mensen en hun punten in de raad aan bod te brengen.

Reactie toevoegen

U bent hier