h

"het was een mooie laan"

2 mei 2017

"het was een mooie laan"

Foto: SP

Het was een mooie laan. De zandweg van het Ham richting de Aa. Met bomen aan weerskanten. Hoge populieren. Een fraai stukje landschap, zoals er niet veel meer te vinden zijn in Veghel. En nu zijn ze voor de helft weg. Gekapt. Kaalslag om buikpijn van te krijgen. Weg die mooie laanstructuur.

In antwoord op onze vragen hierover zegt de gemeente, dat de bomen – die van de gemeente zijn – zonder toestemming zijn gekapt. Maar een kapvergunning is niet nodig, want eenrijige beplanting langs landbouwgronden zijn uitgesloten van kapvergunningsplicht. Maar het was toch een tweerijige laan? Stond echter niet op plankaarten en er was geen uitspraak over gedaan in de landschapsvisie. Er geldt ook geen herplantingsplicht. Het lijkt dus of ze vogelvrij verklaard zijn. Gekapt kunnen worden zonder dat de eigenaar – de gemeente dus – het weet.

Er wordt een handhavingstraject opgestart meldt de gemeente verder. Maar wat dat inhoudt, is onduidelijk. En daarmee komen de bomen niet terug. Is een fraai stukje landschap voor goed verloren. Eeuwig zonde vinden wij. Zijn benieuwd naar de antwoorden op de aanvullende vragen die we hierover hebben gesteld. Met name over de noodzaak van een goed en actueel landschapsbeleid voor Meierijstad.

Reactie toevoegen

U bent hier