h

ontwikkelingen n279/Rembrandtlaan

1 mei 2017

ontwikkelingen n279/Rembrandtlaan

Uit de krantenartikelen van deze week lijkt onze fractie te mogen opmaken, dat de provincie een keuze heeft gemaakt m.b.t. de N279. En dan met name het deel tussen Asten en Veghel. De omleiding rond Zijtaart lijkt van de baan. Gelukkig maar, want dat was in onze ogen een onzinnig plan. Niet alleen omdat een extra omweg die veel grond vraagt en veel geld kost weinig verkeer zou trekken, maar vooral ook omdat een nieuwe aansluiting op de A50 voor nog meer files zou zorgen op die plek. Waar het nu al bijna dagelijks vast loopt. En waar de rijksoverheid voorlopig niets aan wil doen. Overbodige weg dus.

Nu afgeblazen?

Oplossing zoeken binnen het bestaande tracé. Maar dan zal er wel iets moeten gebeuren bij de aansluiting op de Rembrandtlaan. Hoog tijd dus voor de politiek, om de besluitvorming rond de korte haak te gaan heroverwegen. En serieus te gaan kijken naar de plannen van SP en TEL destijds. Om de Maxwell Taylorbrug vierbaans te maken. Of toch de ovatonde te realiseren. Zorgen voor een goede aansluiting op die plek op de industrieterreinen aan de andere kant van het kanaal.

Als de omleiding niet door gaat houdt de provincie veel geld over om te investeren in een oplossing op deze plek. Kunnen we eindelijk gaan voor een robuuste oplossing hier, die de nu verwachte overlast voor de bewoners van de Rembrandtlaan enorm kan beperken. De  in opdracht van Meierijstad uit te voeren MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) lijkt mosterd na de maaltijd te worden. Laten we focussen op een constructieve aanpak van het “probleem” aansluiting Rembrandtlaan.

Reactie toevoegen

U bent hier