h

De wethouder komt naar U toe....dus niet

1 juni 2017

De wethouder komt naar U toe....dus niet

Foto: SP

De N279 langs het kanaal wordt flink opgewaardeerd. Dit zal enorm veel invloed hebben op het woon- en leefklimaat voor verschillende wijken in Meierijstad. Met name voor de bewoners van de Leest, Veghel-Zuid, de Bloemenbuurt en de NCB-laan in Veghel. En ook voor de bewoners in Keldonk. 

Naar aanleiding van deze aanpassingen is de SP de wijk in geweest en heeft met verschillende betrokkenen gesproken. Het blijkt dat de mensen slecht geïnformeerd zijn en zelfs verontwaardigd zijn dat er niet naar hun mening wordt gevraagd. 

Zo wist ook niemand van de mensen die de SP bezocht dat er op 8 juni in het gemeentehuis in Sint-Oedenrode een informatieavond over dit onderwerp is. Ook vraagt men zich af waarom deze avond niet in Veghel wordt gehouden. .De SP is dan ook van mening dat het college door de avond in Sint- Oedenrode te organiseren een extra drempel opwerpt.

Daarom heeft de SP het college dringend geadviseerd om ook een informatieavond te organiseren voor de bevolking in de wijk of dorp. De politiek heeft de mond vol van burgers betrekken bij het beleid. Vol trots werd gemeld dat elke wethouder verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen wijk. Ga daar dan ook naar toe!!!

In ieder geval willen wij U attenderen op de volgende avonden:

  • Donderdag 8 juni 19:30 uur: Beeldvormende avond over de n279.
    Met inspreek ronde. Aanmelden bij de gemeentelijke griffie (griffie@meierijstad.nl)voor woensdag 7 juni 12:00
  • Donderdag 15 juni 19:30 uur commissievergadering over N279
  • Hier ook weer spreekrecht.
  • Donderdag 22 juni 19:30 uur raadsvergadering over N279

Alle vergaderingen vinden plaats op het gemeentehuis in Sint-Oedenrode, adres Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode.

De avonden zijn ook via de site van de gemeente te zien.

Reactie toevoegen

U bent hier