h

Verkeer

10 november 2019

N279 en Taylorbrug: De SP lijkt na veel omwegen toch gelijk te krijgen

Foto: SP

Al in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Veghel pleitte de SP (samen met de toenmalige fractie van TEL) voor een nieuwe aansluiting van de industrieterreinen op de N279 via de Taylorbrug. Dit kan met een 'ovatonde' die mogelijkheden biedt voor  een goede verkeersafhandeling. Daarnaast zou dan de Talorbrug verbreed moeten worden naar vierbaans met een naastgelegen nieuwe fietsbrug. Maar voor dat idee kregen we toen geen steun. Er moest een nieuwe, twaalf miljoen  euro kostende verbindingsweg komen aan de andere kant van het kanaal.  Vijf alternatieven waren daar maar liefst. De één nog langer dan de ander.  Met een ingewikkeld en duur groot “kunstwerk” (lees brug met toevoerwegen) bij Keldonk. Een enorme extra kostenpost voor de provincie in dit geval. “Waarom gemakkelijk als het moeilijk kan?”, denk je dan.

Lees verder
18 september 2018

Nieuwe aanbesteding Regiovervoer.

Er is besloten om het contract met de huidige regio vervoerder ZCN (Zorgvervoer Centrale Nederland) niet te verlengen. “Deze beslissing is mede genomen met in inachtneming van de belangen van de contractant”, stond in de raadsinformatiebrief die we hierover ontvingen.

Lees verder
7 september 2018

Raad van State vernietigt besluit plan Rembrandtlaan!

Foto: veghel in beeld / veghel in beeld

Het plan Rembrandtlaan dient door de gemeente Meierijstad vernietigd te worden. Deze uitspraak heeft de Raad van State gedaan na beroep van een aantal bewoners van de Rembrandtlaan.

Een prachtig succes! Gefeliciteerd bewoners!

De betrokken bewoners, die in beroep zijn gegaan, spreken van gepruts en onbehoorlijk bestuur. En dat is inderdaad zo. Er is niet naar de bewoners geluisterd. De deal met projectontwikkelaar Heijmans komt op de eerste plaats, daarna het vrachtverkeer en tot slotte pas de bewoners. Dit leidde tot een plan waar minachting voor de burgers uit spreekt.

Het verkeersonderzoek, dat aan het plan te grondslag lag, geeft volgens de Raad van State een verkeerd beeld. Dit is in het verleden al door bewoners en SP (in de Raad en Commissie) naar voren gebracht, maar door de wethouder toendertijd arrogant terzijde geschoven.

Daarnaast is ook de klacht over toename van geluidshinder en verslechtering van de luchtkwaliteit door de Raad van State gegrond verklaard.

Lees verder
2 april 2018

Meierijstad wil vaart maken

Foto: Kees van Limpt / SP MeierijstD

Aan het eind van de Buitendreef in de nieuwbouwwijk “Veghels Buiten” zagen we bovenstaand bord staan; einde van de bebouwde kom en dan mag je tachtig kilometer per uur gaan rijden. Maar de weg rechtdoor is het afgezet met een hekwerk. Het verlengde van de Buitendreef moet nog aangelegd worden. 

Lees verder
26 juni 2017

Gedraai rond de N279

Foto: SP

Tijdens de raadsvergadering van 22 juni 2017 stond de opwaardering van de N279 op de agenda. In de commissievergadering een week eerder waren vrijwel alle fracties er nog van overtuigd dat er uitstel gevraagd moest worden aan de provincie. Er was teveel onduidelijk, de alternatieven waren onvoldoende meegenomen en er was nog geen integraal verkeersplan. Bovendien was de tijdsdruk veel te groot.

Lees verder
1 juni 2017

De wethouder komt naar U toe....dus niet

Foto: SP

De N279 langs het kanaal wordt flink opgewaardeerd. Dit zal enorm veel invloed hebben op het woon- en leefklimaat voor verschillende wijken in Meierijstad. Met name voor de bewoners van de Leest, Veghel-Zuid, de Bloemenbuurt en de NCB-laan in Veghel. En ook voor de bewoners in Keldonk. 

Naar aanleiding van deze aanpassingen is de SP de wijk in geweest en heeft met verschillende betrokkenen gesproken. Het blijkt dat de mensen slecht geïnformeerd zijn en zelfs verontwaardigd zijn dat er niet naar hun mening wordt gevraagd. 

Zo wist ook niemand van de mensen die de SP bezocht dat er op 8 juni in het gemeentehuis in Sint-Oedenrode een informatieavond over dit onderwerp is. Ook vraagt men zich af waarom deze avond niet in Veghel wordt gehouden. .De SP is dan ook van mening dat het college door de avond in Sint- Oedenrode te organiseren een extra drempel opwerpt.

Daarom heeft de SP het college dringend geadviseerd om ook een informatieavond te organiseren voor de bevolking in de wijk of dorp. De politiek heeft de mond vol van burgers betrekken bij het beleid. Vol trots werd gemeld dat elke wethouder verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen wijk. Ga daar dan ook naar toe!!!

Lees verder
18 oktober 2016

Hoofdpijndossier Rembrandtlaan

Het huidig college in Veghel wil heel graag het plan voor de verschuiving van de Rembrandtboulevard snel afronden. Geheel tegen de zin van buurtbewoners en SP en TEL ligt er een plan “korte haak” (met een korte oprit naar de Taylorbrug over het kanaal). Dit plan zorgt ervoor dat projectontwikkelaar Heijmans 224 woningen op de vrijkomende ruimte kan gaan bouwen.

Lees verder
23 september 2016

Gevaarlijk dorpsplein Wijbosch

In Wijbosch is sinds kort een dorpsplein. Een plein dat als Shared Space is ingericht. 

 

Lees verder

U bent hier