h

Dankzij de SP beslist de raad waar de Schijndelse bibliotheek gehuisvest wordt

6 juli 2017

Dankzij de SP beslist de raad waar de Schijndelse bibliotheek gehuisvest wordt

Wethouder Goijaarts zei in een commissievergadering dat de tekst over de huisvesting van de bibliotheek in Schijndel in de uitgangspunten begroting 2018 veranderd wordt. Daar staat namelijk letterlijk; Eind 2017 realiseren wij in samenwerking met Bibliotheek NOBB een nieuw inhoudelijk dienstverleningsconcept voor onze inwoners IN het Spectrum. Voor SP-raadslid Wouters reden om de volgende opmerkingen te maken

  • Door wie en wanneer is deze beslissing genomen?
  • Is dit besluit dan ook definitief?
  • Zo ja, dan kan ik maar 1 conclusie trekken, namelijk dit is onbehoorlijk bestuur. Een projectgroep heeft een aantal ideeën aangedragen voor de herinrichting van het Schijndelse gemeentehuis. Een van de ideeën is de bibliotheek huisvesten in het gemeentehuis. Eind 2017 wordt er een beslissing genomen. Door nu al in de begroting te kiezen voor IN het Spectrum, kan de raad geen keuze meer maken wel of niet in het Spectrum of naar het gemeentehuis.

In eerste instantie vertelt de wethouder dat er nog geen beslissing is genomen en vraagt Wouters de term onbehoorlijk bestuur terug te nemen. Waarop Wouters antwoord, dat graag te willen doen. Maar in het stuk staat niet 1 keer IN het Spectrum, maar zelfs twee keer; Verplaatsing van de bibliotheek in het Spectrum met nieuw inhoudelijk concept, dat aansluit bij de nieuwe infrastructuur van het Spectrum.

Nog duidelijker kan het niet zijn wat het college van plan is of was. En Wouters kreeg gelijk. Wethouder Goijaarts gaf namelijk toe dat de tekst in de uitgangspunten begroting 2018 veranderd moet worden. Prima! Volgende week komt het stuk in de gemeenteraad. Wouters; Mooi, dan ga ik ervan uit dat we volgende week de juiste tekst hebben. En de raad in alle vrijheid kan beslissen wat er moet gebeuren met het oude gemeentehuis in Schijndel EN waar de bibliotheek gehuisvest wordt.

Pikant detail: Hart voor Schijndel vertelde na de vergadering dat ze met opzet geen opmerkingen hadden gemaakt over het standpunt van het college. Zij willen dat de bibliotheek in het Spectrum blijft.

Reactie toevoegen

U bent hier