h

Geen MEGAstal in Meierijstad

9 juli 2017

Geen MEGAstal in Meierijstad

Het was donderdag een emotionele avond. Tijdens de commissievergadering werd langzaam duidelijk hoe de diverse partijen denken over de mogelijkheid, dat er een megastal met 18.000 varkens gebouwd wordt aan de Lieshoutsedijk in Sint-Oedenrode.

De VVD en ook Gemeentebelang Meierijstad willen dat de stal er komt. Het CDA sprak van een duivels dilemma, maar lijkt toch voorstander te zijn. Ze maken hiermee een flinke draai, want toen Sint-Oedenrode nog Sint-Oedenrode was, waren ze tegen. In slechts een half jaar tijd een 100% andere mening!!!!!!!!

Lijst Blanco, D66, de PvdA en ook de SP gaven aan, dat ze het voorstel van het college om een verklaring van geen bezwaar af te geven niet zullen steunen. Hart voor Schijndel heeft zich nog niet uitgesproken. Komende donderdag zal tijdens de raadsvergadering uiteindelijk duidelijk worden of een meerderheid van de raadsleden voor of tegen zal stemmen. Daarbij is een sleutelrol weggelegd voor Team Meierijstad.

In de commissie spraken ze van een complex dossier, een pragmatische aanpak en dat er geen eenduidig antwoord gegeven kan worden op de risico's voor de gezondheid. In hun verkiezingsprogramma stond, dat ze tegen de bouw van megastallen zijn. Maar hun eigen wethouder verdedigt namens het college het standpunt, dat de stal er wel mag komen. Dan zit je inderdaad flink klem.

Sta je voor je verkiezingsbeloften of laat je je als coalitiepartner voor het karretje spannen van het college. Coalitiepartner de  PvdA durft tegen te zijn. Vraag blijft: wat doet Team?

Wij vrezen, dat de elftallige fractie verdeeld zal gaan stemmen. Afhankelijk van wat Hart voor Schijndel kiest, zal er om aan een meerderheid te komen  van de fractie van Team respectievelijk 5 of 2 leden voor moeten stemmen en kunnen er 6 of 9 toch tegen zijn. Dan wordt het voorstel met 18 tegen 16 stemmen aangenomen.

De kans dat de stal er – ondanks alle tegenstand en risico's – toch gaat komen is groot. Een klassiek voorbeeld van kiezersbedrog. Voor een klein beetje macht leveren ze zelfs hun geloofwaardigheid in.

Dat boeren bij Brabant horen staat buiten kijf. Varkens, koeien, kippen, geiten, allen verdienen een goede plaats binnen Brabant. Dat geldt echter ook net zo goed voor de Brabander: ook hij heeft recht op een leefomgeving waar overlast en risico’s voor de gezondheid maximaal beperkt worden.

Zo roepen mestverwerking en schaalvergroting maatschappelijk begrijpelijk veel weerstand op bij burgers. Boeren maken zich op hun beurt weer zorgen over hun toekomst.

Niet alleen is de druk op milieu, natuur en gezondheid momenteel ontzettend groot, ook andere bedrijvigheid in Brabant komt door de veehouderij in de knel. Dit heeft te maken met de uitstoot van stikstof. Er zit een plafond op de toegestane uitstoot. Dit plafond is nu al heel snel in zicht en de veehouderij neemt een heel groot gedeelte van deze uitstoot voor zijn rekening.

Een nieuwe MEGAstal nu toestaan is onverantwoord. De SP wil onze kiezers onder alle omstandigheden recht in de ogen kunnen blijven kijken. En we vragen ons af of CDA en Team dat straks ook nog kunnen. Ze hebben de mond vol van  “vertrouwen”. Maar vertrouwen moet je verdienen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

Reactie toevoegen

U bent hier