h

Snel woningen bouwen in Meierijstad

25 juli 2017

Snel woningen bouwen in Meierijstad

Begin juni schreven we al: In gelul kun je niet wonen. Dit naar aanleiding van een vergadering over een nieuwe woonvisie voor Meierijstad.  Geen debat dat er snel woningen gebouwd moeten worden in Meierijstad. Geen voorstellen voor nieuwe bouwplannen. Nee, er was informatieverstrekking hoe het proces moet verlopen om in september 2018 een woonvisie te kunnen presenteren. Voor de SP-fractie en SP-raadslid Kees van Limpt, reden om dan zelf het bouwen van woningen op de raadsagenda van september te zetten via een initiatiefvoorstel. Er is in heel Meierijstad een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. Niet wachten op de woonvisie, kortom creatief zoeken naar mogelijkheden. En die zijn er!!!!!!!!!!!!!!

Een bedrag van ruim vijf miljoen euro stond gereserveerd voor volkshuisvesting. Dat bedrag is toegevoegd aan de algemene reserves. Als we bereid zijn dit bedrag alsnog te besteden aan sociale woningbouw, biedt dat de mogelijkheid een stukje nood te lenigen.

Voor genoemd bedrag kunnen bijvoorbeeld 60 semipermanente woningen gebouwd worden (zoals inmiddels door AREA in Uden gerealiseerd) op grond, die door de gemeente in erfpacht wordt gegeven.

Als het voor een deel daaraan besteed zou worden is er ook nog de mogelijkheid om bijvoorbeeld een deel van het oude ziekenhuis Bernhoven te kopen en daar een stuk of 30 woonruimtes in te realiseren. Wellicht meer.

Als we creatief durven kijken en zoeken zijn er waarschijnlijk nog andere mogelijkheden om op soortgelijke wijze wooneenheden te creëren voor starters, spoedzoekers, statushouders en andere mensen die dringend op zoek zijn naar woonruimte. We kunnen ervoor kiezen dat de woningcorporaties zorg dragen voor de realisatie, beheer en administratieve afhandeling. Zodat de woningcorporaties dit wellicht kunnen combineren met hun eigen plannen en investeringen.

Financieel kost het de gemeente niets. Als de 60 semipermanente voor 450 euro per maand, 20 jaar lang verhuurd worden, is er sprake van een terugverdieneffect van ruim 6 miljoen. Komt nog bij de restwaarde van de materialen die opnieuw hergebruikt kunnen worden en de grond die weer vrijkomt. De aankoop van een bestand gebouw geeft hetzelfde terugverdienmodel. Na de verrekening van de kosten die door de woningcorporaties gemaakt worden kan er toch quitte gespeeld worden voor wat betreft de geïnvesteerde bedragen.

We zijn benieuwd of de andere politieke partijen ons voorstel gaan steunen. In vrijwel alle verkiezingsprogramma's schreven de partijen dat er meer betaalbare huurwoningen nodig zijn. Ze kunnen nu de daad bij het woord voegen. Belofte maakt schuld, aldus Kees van Limpt.

Reactie toevoegen

U bent hier