h

Een eigen huis, een plek onder de zon .

23 september 2017

Een eigen huis, een plek onder de zon .

Foto: SP

Niet alleen een wens van velen, maar ook een grondrecht. Een basisbehoefte, waaraan voldaan moet worden.Sommigen regelen dat moeiteloos, voor anderen is dat problematisch. Voor deze laatste groep wilden wij opkomen met ons initiatiefvoorstel.

Tijdens commissievergadering werd duidelijk,dat er onvoldoende steun was voor het initiatiefvoorstel van de SP. Geld van de gemeente investeren blijkt ook niet nodig. Wel werd duidelijk: dat we een nijpend probleem hebben.De discussie daarover hebben wij  aangeslingerd, en daar zijn we trots op. Hoe nijpend het probleem is blijkt wel uit deze cijfers:

Voor 18 semipermanente woningen in Uden waren 277 inschrijvingen. Voor 14 appartementen die in de voormalige Don Boscoschool in Veghel gerealiseerd gaan worden hebben zich 160 belangstellenden gemeld die ook willen meedenken over de verdere invulling.

De SP fractie had een concreet voorstel om dat deels op te lossen. Met de schuurwoning die we gepresenteerd hebben.Een soort noodoplossing weliswaar. Voor een inhaalslag. Want iedereen heeft in principe recht op een woning die past bij het inkomen. Met voldoende ruimte.

Ons plan is bedoeld ter overbrugging om de ergste nood te lenigen. Het zou ook mooi zijn als er eens een sociale investeerder het lef hadom dit soort woningen te gaan bouwen. Met kleinere winstmarges,maar toch zeker rendabel. Kansen voor de kleine man ! Helaas is de bouwwereld vooral gericht op grote winsten.

Ook het idee om als experiment of pilot een schuurwoning neer te zettenen te kijken hoe dat uitpakt zou een prima uitdaging zijn geweest. Onze plannen die werden besproken waren ook een hint om anders naar bouwen te kijken en creatieve oplossingen te bedenken.

In een woonvisie, versnellingskamer of aanjaagteam kun je niet wonen.Daar heb je echte wooneenheden voor nodig. En vooral: grond waar die gebouwd kunnen worden.Zoals gezegd kreeg het voorstel onvoldoende steun in de commissie.

Daarom hebben we het teruggenomen. In plaats daarvan hebben we samen met de PvdA, Hart voor Schijndel en D66 een motie ingediend.Daarin werd aan het college gevraagd om grond beschikbaar te stellen, en maatregelen te nemen die zorgen voor versneld bouwen van sociale huurwoningen.Kort gezegd: onderhand eens vaart maken met de beloofde inhaalslag.

Tijdens de verkiezingscampagnes waren immers bijna alle partijen daar vóór. Nu namen CDA, VVD en Team Meierijstad genoegen met de vage toezeggingvan de wethouder, dat hij al volop bezig is om zaken in beeld te brengen. Met de arrogantie van de macht dus onze motie niet steunen.

En deze “woonzwakkeren” die wat moeilijke voor zichzelf kunnen zorgenop het gebied van wonen laten ze dus in de kou staan.

Wij blijven als SP strijden voor versnelde actie en een inhaalslag.

Reactie toevoegen

U bent hier