h

Initiatief krijgt geen steun, roept wel op tot actie.

19 september 2017

Initiatief krijgt geen steun, roept wel op tot actie.

Foto: SP

Het initiatiefvoorstel van de SP om vijf miljoen te investeren in sociale woningbouw kreeg  maar weinig steun van de overige fracties. Wat we er wel mee bereikt hebben is, dat de discussie over het bouwen van voldoende betaalbare woningen flink aangezwengeld is. Men is het er wel over eens, dat er een nijpend tekort is aan die huurhuizen, zoals het Brabants Dagblad kopte. Zoals verwacht werd door de coalitiepartijen vooral verwezen naar de woonvisie die in de maak is en naar de corporaties. Alleen de PvdA wil actie m.b.t. het bouwen van kleine wooneenheden. Zij spreken dan over Tiny Houses. Maar de wil er iets aan te doen is er.

Ons voorstel over de schuurwoning is ook een plan om dat te realiseren. En de naam betreft alleen de vorm van het gebouw. De zes woningen die per “schuur” gerealiseerd zouden kunnen worden zijn volwaardige huisjes voor één- of tweepersoonshuishoudens. Maar als idee gebaseerd op de barakken zoals die ruim honderd jaar geleden in Uden gebouwd zijn om zevenduizend Belgische vluchtelingen op te vangen. En anderzijds op de beperkingen die “Veghels Buiten” oplegt, omdat daar alleen in schuurachtige vorm gebouwd mag worden. Kortom: de naam zegt niets over de inhoud. Wij zijn er van overtuigd, dat veel jongeren of andersoortige mensen met grote behoefte aan een eigen stek dolblij zouden zijn me zo'n huisje voor zichzelf. Want de alternatieven zijn bij moeder (blijven) wonen of op een camping.

Ook het idee van semipermanente woningen zoals dat drie jaar geleden door de SP in Veghel is gepresenteerd biedt nog altijd mogelijkheden. In Uden staan ze inmiddels. (Variant erop)

Wij zullen met een motie proberen om in de raad toch een meerderheid mee te krijgen om echt iets te gaan doen aan dat nijpend probleem. En te zorgen dat er een keer écht garen op de klos komt. Een aanjaagteam instellen is leuk, maar ook daar kun je niet in wonen Net zomin als in de woonvisie. In concreet gebouwde kleine huisjes in welke vorm dan ook wel.

En dat die gebouwd gaan worden op korte termijn is wat we uiteindelijk willen bereiken.

Reactie toevoegen

U bent hier