h

Woningbouwcorporaties omarmen plannen SP.

29 september 2017

Woningbouwcorporaties omarmen plannen SP.

Tijdens de beeldvormende avond werd duidelijk, dat de vier woningbouwcorporaties in Meierijstad, die informatie gaven over hun bouwplannen, helemaal op de lijn zitten van de SP. Ze hielden een vurig pleidooi voor het op korte termijn flink gaan bouwen op betaalbare grond.

Waarbij vooral ook gedacht moet worden aan tijdelijke woningen en daarvoor hebben wij concrete plannen gepresenteerd in de vorm van schuurwoningen. En ook de semipermanente woning, waarvan er inmiddels in Uden 18 zijn gerealiseerd en nog 35 gebouwd gaan worden, komen uit de koker van de SP. Maar het grote probleem is en blijft de daarvoor beschikbare grond. Bouwen, bouwen bouwen was de kreet en gronden vinden waar gebouwd kan worden. En dat lijkt het probleem te zijn in Meierijstad. Dus zullen we als raad het college de opdracht moeten geven die locaties te gaan zoeken. Maar duidelijkheid daarover zullen we pas hebben op 1 december. Net als over de prestatieafspraken, die de gemeente met de corporaties vastlegt over hoeveel woningen er gebouwd gaan worden.

Wethouder slikt toezegging in..

De corporaties vroegen de toezegging van wethouder Witlox, dat er in 2018 honderd sociale huurwoningen gebouwd zouden gaan worden. “Doen we”, zei de wethouder in eerste instantie. Maar op de vraag van SP raadslid Kees van Limpt of het dan gaat over 100 extra woningen reageerde hij met de opmerking, dat hij daar nog even over moest nadenken. De corporaties bevestigden, dat het niet over geplande huizen gaat, maar inderdaad extra woningen betreft. Toen Van Limpt aan het eind van dit onderdeel van de avond vroeg naar het antwoord kwam de opmerking: “ik doe geen toezeggingen tijdens een beeldvorrnende avond”. Waarschijnlijk ingefluisterd door wethouder Goijaarts die over grond gaat. Want daar zit toch écht het probleem, zo werd wel duidelijk. Wellicht toch zinvol de motie opnieuw in te brengen, waarin gevraagd word om actie op dit gebied.   

Wethouder Witlox schreeuwde amper een jaar geleden als lijstrekker van Team Meierijstad, dat er meer betaalbare woningen gebouwd  moeten worden, geeft nu nog steeds niet thuis... Vreemd....

Reactie toevoegen

U bent hier