h

Verbond van Verzekeraars betalen absurd lage afkoopsom. De gemeenschap mag betalen.

11 oktober 2017

Verbond van Verzekeraars betalen absurd lage afkoopsom. De gemeenschap mag betalen.

Het Verbond van Verzekeraars (VVB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een overeenkomst afgesloten. Mensen die letselschade hebben na bijvoorbeeld een verkeersongeval, worden voor noodzakelijke hulp die dan nodig kan zijn bij huishoudelijke hulp, transport/vervoer, wonen/verblijf, voorzieningen/hulpmiddelen en specialistische hulp door verwezen naar de Wmo. De gemeenten krijgen hiervoor een absurd lage afkoopsom. De slachtoffers kunnen geen kant op. Binnenkort wordt deze overeenkomst door de VVB en de VNG verlengd.

Als het aan de SP ligt moet deze overeenkomst van tafel. Meierijstad krijgt als afkoopsom zo'n 50.000 euro per jaar.  Met een of twee elektriche rolstoelen die mensen nodig hebben na een verkeersongeval kom je aan dit bedrag al tekort. De volgende verkeersslachtoffers met letselschade komen dus volledig voor kosten van de gemeenschap, de Wmo. En de lachende derde zijn de verzekeraars. De slachtroffers zijn gedwongen zich bij de gemeente te melden, de Wmo. En dan krijgen ze te maken met de gemeentelijke Wmo-verordening. Die bepaalt dat er hulp mogelijk is na een aantal voorwaarden. De Wmo heeft als regel dat men weer mee kan doen. In het schadevergoedingsrecht is regeld dat het slachtoffer zo veel mogelijjk moet worden gebracht in een positie zonder dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zou hebben plaats gevonden ( met andere woorden; herstel in de oude situatie).

In de Wmo wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met je gezinssituatie, is er nog een partner in huis, geen huishoudelike hulp, woningaanpassing nodig, verhuis verplichting wordt opgelegd. En het eigen vermogen telt mee bij de beoordeling of men voor de Wmo in aanmerking komt.

De enige winnaars van deze verschuiving van schadelast zijn de verzekeraars die voor honderden miljoenen hun schadecijfers hebben verlaagd ten behoeve van hun aandeelhouders. Op kosten van de belastingbetalers, de Wmo-budgetten van de gemeente en over de rug van onschuldige slachtoffers.

De SP-fractie vraagt de gemeenteraad steun om de overeenkomst niet langer te verlengen.

Reactie toevoegen

U bent hier