h

Wordt Stoomwasscherij “de Lelie” gesloopt?

3 oktober 2017

Wordt Stoomwasscherij “de Lelie” gesloopt?

Foto: SP

In Veghel staat aan de Lelielaan een monumentaal pand. Stoomwasscherij “de Lelie” staat er in grote letters op de gevel. Maar terwijl aan de Noordkade oude gebouwen volop worden gerestaureerd en als industrieel erfgoed gekoesterd, lijkt dit gebouw ten dode opgeschreven.

Wordt gesloopt om plaats te maken voor 128 parkeerplaatsen!! Voor mensen die dan straks via een loopbrug naar de nieuw te bouwen Blauwe Kei kunnen lopen. Waar de monumentencommissie met welstand moeilijk doet over het plaatsen van buizen aan de buitengeven van het voormalge Zwijsencollege, lijkt de gemeente hier geen moeite te hebben met het laten verdwijnen van een toch zeer karakteristiek te noemen pand. Is dat meten met twee maten? De SP fractie heeft  hierover vragen gesteld bij het college van B. en W, 

Vraag: Wanneer is de sloopvergunning verleend voor het gebouw aan de Lelielaan in Veghel, bekend als Stoomwasscherij “de Lelie”.?  Is de monumentencommissie hierbij betrokken geweest? Heeft genoemd pand enige status als industrieel erfgoed of wordt het op enigerlei wijze gezien als monumentaal?  Zo nee waarom niet?

Reactie toevoegen

U bent hier