h

Weer geen sociale woningbouw

5 november 2017

Weer geen sociale woningbouw

Foto: SP

Vrijwel alle andere partijen waren lovend over het bestemminsplan Veghel West. Alleen onze SP fractie had kritische kanttekeningen bij dit voorstel. Wat gaat over het  de voormalige Heilig Hart kerk in de Veghelse Sluisstraat. Daar worden in plaats van de oorspronkelijk geplande 71 woningen (deels appartementen) nu 33 huizen gebouwd.

Zo is het nieuwe plan. Nadat de bewoners uit de omgeving meer dan tien jaar tegen een bouwval en en rommelig terrein hadden moeten aankijken. In de commissie waar dit besproken werd betoogde SP commissielid Guido Tubbing, dat ook hier weer geen sprake is van sociale woningbouw. : Veroorzaakt door het jarenlang gevoerde neoliberale beleid, van “alles naar de markt”. En dus controleverlies over wat je bouwt. De projectontwikkelaar moet immers zijn geld eruit halen. Waarop de wethouders zelfs durfde beweren, dat het hem verlies zou opleveren. Maar het gebrek aan sociale huurwoningen en dus het niet bouwen naar behoefte – zoals beloofd in vrijwel alle verkiezingsprogramma's – geldt ook hier weer. Gelukkig kreeg Tubbing de toezegging van de wethouder, dat er in andere plannen – dus ook bij die rond de Rembrandtboulevard, waar Heijmans 220 huizen mag bouwen – gekeken zal worden naar inbreng van Area. En dus de link gelegd wordt naar mogelijkheden voor sociale huurwoningen. Al blijft het een druppel op de gloeiende plaat, zo vreest de SP.  Met deze opmerkingen richting  het college kon de SP fractie uiteindelijk toch schoorvoetend instemmen met dit voorstel. Wordt er hier na jaren eindelijk toch gebouwd en een lelijk gat gevuld.

Reactie toevoegen

U bent hier