h

Nog een jaar langer uitstel

17 december 2017

Nog een jaar langer uitstel

Je kunt een paard naar de sloot brengen, maar niet dwingen om te drinken. Het betoog van raadslid Wouters was helder en duidelijk. De overeenkomst tussen de VNG en het VvV niet verlengen. Onmenselijk voor letselschade slachtoffers en financiel gezien voor de gemeente onverantwoord. En toch kiest een meerderheid van de raad om ook in 2018 de overeenkomst niet op te zeggen.

Zie hieronder het betoog van Wouters;

Aan de orde is de motie om de overeenkomst tussen de VNG en het VvV niet te verlengen. Het is onmenselijk voor letselschade slachtoffers en financieel gezien voor de gemeente onverantwoord nog langer toe te staan dat verzekeraars zich met 0,61 euro cent per inwoner, voor Meierijstad 48.000 euro, afkopen en doordat de letselschade slachtoffers (regres cliënten) naar de Wmo worden door verwezen, de gemeente opdraait voor de kosten.

De meerderheid van de Tweede Kamer en de VVD-minister gaan zich hierover beraden. Er is een parlementaire hoorzitting aangekondigd door het CDA en let op, gesteund door het nieuwe kabinet. In heel Nederland is er veel discussie. En in Meierijstad hebben de Raad-informatie-brief (RIB) van het college. Onbegrijpelijk dat het college de motie niet wil overnemen.

Ik mag van deze plek niet de hele RIB gaan behandelen. Wel twee heel opvallende zaken die als reden genoemd worden om wel te verlengen;

1 Bij het college zijn geen Regres cliënten bekend. Onwaar, al in september 2016 was de toenmalige wethouder Witlox, en nu nog steeds verantwoordelijk, op de hoogte van de overeenkomst en ingelicht door een kandidaat Regres klant.  Al in juli heb ik de eerste vragen hierover gesteld. Waarom is het college hier nog steeds niet verder ingedoken?

2 De aangeleverde cijfers en de onderbouwing van de financiële risico’s voor de gemeente worden in twijfel getrokken. Er wordt nadrukkelijk gesteld dat de cijfers niet kloppen. Toon dat dan aan zou ik zeggen. Cijfers over verkeersongevallen in den lande zijn voor iedereen op te vragen. Maar het college kan of wil ze niet weerleggen met eigen cijfers. En de VNG heeft ook geen cijfers.

En dan wordt toch voorgesteld om de overeenkomst voor 2018 te verlengen en in 2018 regres cliënten te gaan registreren.  Opnieuw een jaar lang wil het college vrijwillig opdraaien voor wellicht extreme, ongedekte, maar wel voorzienbare financiële risico’s. Het gaat hier landelijk om tientallen miljoenen. De verzekeraars zijn de lachende derde of eigenlijk moet ik zeggen de lachende eerste.  En de letselschade slachtoffers zijn de dupe. Hun rechten zijn en worden geschonden. Mijns inziens, is dit onbehoorlijk bestuur.

Een voorbeeld wat boekdelen spreekt,

Schiermonnikoog heeft 981inwoners, zij krijgen 596,84 eurocent. Op dit eiland gebeuren er beslist ook verkeersongevallen waar derde voor aansprakelijk zijn. Mogelijk is ook dat inwoners buiten Schiermonnikoog een ongeval krijgen en hulp nodig hebben.

Voorzitter ik ga ervan uit dat de raad vanavond een inhoudelijke mening gaat geven en met elkaar de discussie aangaat. En nog belangrijker, gaat besluiten de overeenkomst niet te verlengen. Bij twijfel niet inhalen is een verstandig spreekwoord.

Een meerderheid van de raad besluit om voor 2018 toch te verlengen. Het college en de VNG gaan de aantallen van regresclienten in 2018 noteren. Pikant detail, al in 2014 beloofde de VNG deze gegevens te noteren. Wat de SP betreft, eerst zien en dan geloven.

Reactie toevoegen

U bent hier