h

'WASSCHERIJ DE LELIE' BEHOUDEN?

17 december 2017

'WASSCHERIJ DE LELIE' BEHOUDEN?

Foto: Ans

Eind september kwam ons ter ore dat het pand van de vroegere wasserij van Rath & Co gesloopt ging worden. Al per 1 oktober, ook dat nog. SP-raadslid Kees van Limpt stelde er in de gemeenteraad van Meierijstad vragen over. Waren de juiste procedures wel gevolgd? Immers aanvragen en besluiten betreffende omgevingsvergunningen werden sinds een aantal weken niet meer in de Stadskrant maar enkel via internet bekend gemaakt, terwijl die digitale route (nog?) niet toegankelijk bleek te zijn. Daarnaast zagen we graag dat het karakteristieke, ruim een eeuw oude bedrijfspand aan de Lelielaan, vlak bij de haven, voor Veghel behouden zou blijven.

Maar Van Limpt ving bot. "Omdat het hier geen monument betreft is het aanvragen van een sloopvergunning niet nodig, enkel een melding van de sloop volstaat." Met andere woorden: het staat de huidige eigenaar, Van Eerd Onroerend Goed bv (van supermarktketen Jumbo), vrij om de alle bebouwing op het perceel te slopen, teneinde daarna de vervuilde grond te saneren, het grondwater te reinigen en een andere bestemming te geven aan het terrein.

We tipten architect Gerard van Asperen, die zich als voorzitter van de Monumentencommissie altijd sterk maakt voor het behoud van Veghels erfgoed. Het bericht was ook voor hem nieuw, hij reageerde onaangenaam verrast. Een reeks artikelen in de media volgde. Zo deed Hans van de Wijst in de Stadskrant Veghel een dringende oproep aan Frits van Eerd. "Ik geloof niet dat u door spijt verteerd zult worden als 'Stoomwasserij De Lelie' verdwijnt, maar in Veghel zijn al zo veel markante panden verdwenen door erfgoedverkwanseling. Ik weet zeker dat u niet tot dat weinig verheffende clubje wilt behoren! Wees erfgoedgezind."
De gezamenlijke inspanningen zijn niet voor niets geweest De sloop is stilgelegd en Frits van Eerd is het daar helemaal mee eens! Er wordt nu gezocht naar een manier om bodem en grondwater ook zonder algehele sloop te kunnen reinigen. De sanering kan 2 tot 3 jaar duren. Volgens een woordvoerster van Jumbo zijn buurtbewoners geïnformeerd  over de werkzaamheden. 

Het zou mooi zijn, als de saneringsperiode wordt benut om de bewoners van de aangrenzende Bloemenwijk ook te betrekken bij de plannen betreffende de toekomstige  bestemming van het perceel. Mocht er bijvoorbeeld een grote parkeerplaats komen voor de bezoekers van de Noordkade, dan kunnen de gevolgen hiervan voor de woonwijk meteen worden meegenomen.

Foto: Ans

Hierboven de start van de afbraak van de wasserij.

Foto: Ans

De huidige staat van de wasserij.

Reactie toevoegen

U bent hier