h

Meerderheid raad steunt SP-motie

27 april 2018

Meerderheid raad steunt SP-motie

Een grote meerderheid van de gemeenteraad in Meierijstad is het met de SP-fractie eens. Meierijstad kiest ervoor een beschaafde gemeente te zijn, waar het minimumloon voor iedereen geldt, ook voor mensen met een arbeidsbeperking.

We laten het kabinet weten dat de plannen om het mogelijk te maken dat mensen met een beperking onder het minimumloon mogen werken van tafel moet. De VVD en het CDA steunde de motie niet. De VVD vindt het juist goed dat er belemmeringen bij werkgevers weg genomen worden. Mensen met een arbeidsbeperking hebben al enorme belemmeringen te nemen, dan ook nog gedwongen worden om onder het minimumloon te gaan werken, zonder pensioenopbouw is voor de VVD van ondergeschikt belang dus. Voor het CDA komt de motie te vroeg. Een gelegenheidsargument, aldus raadslid Wouters; “De plannen zijn nog niet definitief, voorkomen is beter dan genezen”.

Het tweede deel van de motie om ook meteen vast te leggen dat de gemeente in alle gevallen aanvullende bijstand verstrekt indien inwoners door het plan van het kabinet onder het minimumloon komen te vallen, haalde in het debat geen meerderheid.

Wouters: “We zullen hier zeker nog op terug komen als de plannen definitief dreigen te worden. Nederland is akkoord gegaan met het VN-verdrag dat mensen met een beperking gelijke rechten krijgen, een inclusieve samenleving. De overheid moet hiervoor de wetten en regels veranderen. Gemeenten moeten een lokaal plan maken hoe zij vormgeven aan de inclusieve samenleving. Meierijstad heeft zich zelfs opgegeven en is geselecteerd voor het VNG-project, de zogenoemde 25 koplopers van het VN-verdrag. Toestaan dat mensen onder het minimumloon mogen werken kan dus echt niet. En al helemaal niet als je jezelf bij de koplopers zet.

Reactie toevoegen

U bent hier