h

Sp zet haar strijd, voor gratis gehandicaptenparkeerkaart voort

24 september 2018

Sp zet haar strijd, voor gratis gehandicaptenparkeerkaart voort

Foto: SP

Via een grote en ingewikkelde omweg lijkt de SP alsnog te bereiken, waar in mei al om gevraagd werd. Maar dat heeft wel veel voeten in de aarde. Tijdens de raadsvergadering van 20 september kwam de SP – samen met Hart voor Schijndel – met een initiatiefvoorstel. Waarin gevraagd werd om de kosten voor een invalidenparkeerplaats en – kaart plus bijkomende kosten te vergoeden vanuit de WMO.

Omdat het in hun ogen vergelijkbaar is met voorzieningen als een traplift of scootmobiel. En je er niet om vraagt met een beperking te moeten leven en aangewezen te zijn opeen dergelijke voorziening. Het was een erg ingewikkeld proces geweest om tot een maatwerkvoorstel te komen, omdat andere wetten en Europese regels maken, dat het niet als voorziening vanuit de WMO gezien mag worden. Maar de kosten vergoedenvanuit de WMO mag wel. En dat werd dus uiteindelijk de inhoud van het voorstel.

Jammer genoeg was er weinig steun vanuit de andere fracties. Die vooral benadrukten, dat het ingewikkeld was en mensen eerst de kosten zouden moeten voorschieten.

Bovendien had het college geadviseerd om het via aanpassing van de legesverordening te regelen. Omdat de grootste kostenpost juist de leges betreft. Daarom had de SP in de raad van mei een amendement ingediend, waarin om die vrijstelling gevraagd werd.

Toen zei het college dat dit niet mocht en kon, maar inmiddels was duidelijk geworden dat vrijstelling verlenen wel mag. Daarom werd het initiatievoorstel ingetrokken en kwamen we met een motie, waarin gevraagd werd te onderzoeken of vrijstelling van leges voor invalidenparkeerplaatsen en -kaarten alsnog geregeld kan worden. En die motie werd met brede steun aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen.  Maar zoals het er nu uit gaat zien, gaat de SP toch haar doel bereiken, waar in mei al om gevraagd werd.

En kan het hopelijk per 1 januari 2019 ingevoerd worden.

Reacties

Geweldige aktie!!!
Er worden veel invalide mensen blij gemaakt met deze aktie.

Reactie toevoegen

U bent hier