h

Gezondheidsrisico's voor mensen

30 oktober 2018

Gezondheidsrisico's voor mensen

Foto: SP

Overlast van agrarische bedrijven, maar ook zware industrie bijvoorbeeld kunnen het bouwen van nieuwe woningen in de weg zitten. Dat kan bijvoorbeeld geur overlast, teveel verkeersbewegingen en meer zijn. Ook gezondheidsrisico's voor mensen kunnen bepalen dat er geen woningen gebouwd mogen worden nabij deze bedrijven.

Volgens een tijdelijke maatregel van de Provincie mag nabij een geitenhouderij binnen een straal van 2 kilometer geen grotere projecten nieuwbouwwoningen worden toegestaan. Meer kans op longontsteking. Een onderzoek hierover duurt twee jaar.

Meierijstad heeft hier een creatieve oplossing voor gevonden. De toekomstige bewoners tekenen vooraf een verklaring af te zien van schadeaanspraken in welke vorm dan ook ten opzichte van de gemeente Meierijstad, welke kunnen ontstaan door de binnen een afstand van 2 km gevestigde geitenhouderij en de gemeente Meierijstad te vrijwaren voor (schade)claims dienaangaande.

Maar wat te doen met de al bestaande wijken en woningen die in de loop der jaren al wel binnen die straal van 2 kilometer zijn gebouwd toen die regel nog niet was ingesteld? Moeten deze bewoners nu ook een verklaring gaan tekenen? Dat kan natuurlijk nooit. Dat blijkt ook niet nodig, de risico’s zijn aanvaardbaar, zegt de gemeente. Ook de GGD merkt op dat woningbouw bij wijze van inbreiding niet zonder meer wordt afgewezen. Maar alleen als er geen geschikte locatie buiten een straal van twee kilometer is. Voor garagebedrijf Fassbender in de Hoofdstraat in Schijndel is dat het geval. En krijgt hij nu toestemming om een aantal woningen te bouwen. Overigens wordt die toestemming op een aantal plekken meer in Schijndel en Olland ook gegeven.

Het is goed dat er onderzoek uitgevoerd wordt naar de gezondheidsrisico’s voor mensen die in de buurt wonen van een geitenhouderij. Maar wat als uit het onderzoek blijkt dat de gezondheidsrisico’s wel te groot zijn? Is het niet beter het zekere voor het onzekere te nemen, en bijvoorbeeld de geitenhouderij te verplaatsen?

Voor de SP-fractie reden dit aan het college voor te leggen.

 Hebt U ooit overwogen om de geitenhouderij te verplaatsen?Zo ja, bent u hierover in gesprek gegaan met de agrariër?

  1. Wat is het resultaat en wat is het toekomstperspectief?
  2. Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u het met mij eens dat de aanwezigheid van dit bedrijf en mogelijk ook andere bedrijven in Meierijstad eventuele nieuwe woningbouwlocaties in de weg kan zitten?
  4. Zo ja, dan is verplaatsing toch een goede mogelijkheid?

In afwachting van uw antwoord, met vriendelijke groet,

Tonnie Wouters

SP-fractie        

Reacties

Prima vragen. Dat is werken aan echte oplossingen!

Reactie toevoegen

U bent hier