h

Wat was er eerder, de kip of het ei?

1 november 2018

Wat was er eerder, de kip of het ei?

Foto: SP

Er zijn mensen die worstelen met deze vraag: Wat was er eerder, de kip of het ei.  Dezelfde vraag kun je stellen over de toeristische-recreatieve visie. Wat was er eerder, deze visie of de begroting? Tonnie Wouters: "Daar lig ik overigens niet wakker van, want het is een doordacht goed stuk. Maar het is wel opvallend dat in de begroting al flinke bedragen zijn opgenomen om de visie die nog vastgesteld moet worden door de raad, op onderdelen al te gaan uitvoeren. Onder andere; Doorontwikkeling gebiedsvisie toeristische as Kienenhoef-Vlagheidee, twee jaar op rij 100.000 euro, aankopen diverse gronden, aankoop Duits Lijntje, recreatieve doorsteek Bolckpad, samen goed voor 1.315.000 euro. Voor de goede orde zou de visie vóór de begroting behandeld moeten worden."

Zoals gezegd, is de SP fractie het grotendeels met de visie eens.  Maar niet helemaal, in de visie wordt bijvoorbeeld nog steeds gesproken over een golfbaan op de Vlagheide. Daar is de SP geen voorstander van. In verhouding erg veel grondverbruik, voor relatief weinig mensen. Het realiseren van een sportcentrum speciale sporten op de Vlagheide ligt meer voor de hand. Op zoals al eerder werd besloten, het versterken van de ecologische verbindings zone. Ook wordt in de visie gesproken over extra en structurele ondersteuning nodig zal zijn, extra personeel dus. De gemeente is afhankelijk van initiatieven van derden. Maar moet zelf de voortrekkersrol nemen. De SP stelt voor dat de gemeente de verantwoordelijkheid neemt dat alle initiatieven op één  centraal punt bij elkaar komen. En er een jaarlijkse evenementenkalender gemaakt kan worden. Ook een Meierijstad brede toeristische kalender, wat betreft natuurgebieden, toeristische fietsroutes en meer.

We wachten met spanning op het uitvoeringsprogramma. We hopen dat het college onze suggesties willen opnemen in het uitvoeringsprogramma.

Reactie toevoegen

U bent hier