h

Bomenhotel bekt beter dan zorg voor . .

8 februari 2019

Bomenhotel bekt beter dan zorg voor . .

Foto: Pixabay / Pixabay.com

Een motie van Hart voor Schijndel, waarin voorgesteld werd om te onderzoeken of een “bomen- en heesterhotel”  in Meierijstad mogelijk is werd aangehouden. Ze bedoelen daarmee dat er ruimte gezocht moet worden om bomen en heesters tijdelijk te “parkeren” voor ze elders geplant gaan worden. De wethouder zei, dat dit al gebeurde en er was vanuit de raad weinig bijval. Als SP hebben wij wel onze steun betuigd, maar om een andere reden.

Wij hebben namelijk in het verleden diverse keren aandacht gevraagd voor herplanten van bomen en het versterken van de groenindex in Meierijstad. Toen kregen we weinig bijval, ook niet van Hart voor Schijndel. Wij hebben dit idee, dat beter bekt dan zorg uitspreken voor bomen en groen, omarmt. Als klein onderdeel van de gewenste vergroting van de bewustwording, dat we zuinig moeten zijn op onze bomen en het groen. En er actief aan moeten werken om dat te verbeteren. Dit bomenhotel zou daaraan kunnen bijdragen vandaar. Maar de kritiek blijft, dat “innovatief ogende termen” leuk zijn, maar fundamentele zorg om mens, natuur en milieu allesbepalend blijft. En daar staan wij als SP nog altijd voor.

Reactie toevoegen

U bent hier