h

regering gooit klimaat over de schutting richting de gemeente

7 februari 2019

regering gooit klimaat over de schutting richting de gemeente

Foto: prodemos / prodemos.nl

Na de WMO, de jeugdzorg en de participatiewet wordt door de landelijke overheid nu ook het klimaat over de schutting gegooid richting gemeenten. Niet naar de gemeente zelf dit keer, maar naar 30 regionale samenwerkingsverbanden. De Regionale Energiestrategie (RES dus),waarin gemeenten, waterschappen en provincies samenwerken met als doel in 2030 maar liefst 49% minder broeikasgassen uit te stoten dan we in 1990 deden. Als stap in de richting van een nagenoeg klimaatneutrale samenleving in 2050. Zoals dit ook is vastgelegd in Parijs destijds en vertaald naar het klimaatakkoord, waar landelijk nog het nodige over te doen is. “De bijdragen van alle regio's in Nederland moet voldoende zijn om de landelijke opgave te dekken”, schrijven ze fijntjes.

Natuurlijk moeten we ernaar streven de opwarming van de aarde tegen te gaan. Samen werken aan een beter klimaat. Waarvoor onze scholieren inmiddels ook de straat op gaan. In alle coalitieprogramma's staan dan ook prachtige doelstellingen geformuleerd op dat gebied.

Worden in het kader van duurzaamheid subsidies gegeven of leningen verstrekt. Heeft al de nodige aandacht zou je denken. Om dan samen te werken aan nog verdere plannen om beoogde doelen te halen is natuurlijk prima. Moeten we zeker aan meewerken. Maar niet kritiekloos volgen. En de slimme opgave van de overheid meteen omarmen.

Want wat lijkt het vuile trucje onder dit over de schutting gegooide klimaatverhaal?

Dat wij als gemeenten en burgers het totale pakket van reductie CO2 gaan invullen en betalen.

Terwijl ons tijdens de informatiebijeenkomst hierover verteld werd, dat 100 grote bedrijven in Nederland verantwoordelijk zijn voor 70% van de uitstoot. Die lijken dus uit de wind gehouden te gaan worden, omdat wij als RES een – door alle gemeenteraden gesteund – bod moeten gaan doen. En daarin meer gevraagd gaat worden dan 30% vermindering. Het gaat dus niet alleen om alweer een nieuw samenwerkingsverband, waarop de grip en controle moeilijk is.

Maar ook om een heel gehaaide manier om vanuit mooi geformuleerde ambities, gemotiveerde  gemeenteraden, burgers en scholieren de gevraagde inspanningen en kosten neer te leggen in de regio's en bij gemeenten en burgers. Om daarmee ook op dit gebied de grote bedrijven en de luchtvaartmaatschappijen - die uiteindelijk de grootse verantwoordelijkheid dragen voor de verslechtering van het klimaat – met fluwelen handschoen aan te pakken. En de opdracht en rekening toch weer neer te leggen bij de burger. Of je dat wilt: daar moeten we nog maar eens heel goed over nadenken. In de sfeer van “op zoek naar een rechtvaardige samenleving”.

Reactie toevoegen

U bent hier