h

WOZ 2018 nog niet afgehandeld

13 februari 2019

WOZ 2018 nog niet afgehandeld

Eind volgende maand is het alweer een jaar geleden dat de WOZ-beschikking 2018 bij een ieder op de mat viel.

Nu bijna een jaar verder vraagt de gemeente de Rechtbank uitstel om het beroep van een van de inwoners van Meierijstad te behandelen. De bedoeling van de Rechtbank was 7 maart 2019. Meierijstad schrijft; helaas is het wegens drukke WOZ-werkzaamheden van de afgelopen maanden niet mogelijk geweest om voor deze zaak een verweerschrift en een eventueel taxatierapport in te dienen.

Voor de SP-fractie reden om de volgende vragen te stellen;

  1. Hoeveel bezwaarschriften op de WOZ-beschikking 2018 zijn er ingediend?
  2. Hoeveel bezwaarschriften zijn tot aan de Rechtbank doorgevoerd?
  3. Wat is de reden van de enorme achterstand?
  4. Op welke termijn verwacht u alles afgerond te hebben?
  5. Zijn er en hoe hoog zijn de financiële consequenties?

We houden u op de hoogte.

    Reactie toevoegen

    U bent hier