h

Woonmeij wil geen huurbevriezing of huurverlaging

7 mei 2019

Woonmeij wil geen huurbevriezing of huurverlaging

Foto: SP

Op onze site kunt u lezen hoe u huurbevriezing of huurverlaging aan kunt vragen. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen Aedes (de koepelorganisatie) en de woningbouwcorporaties. Tot onze grote verbazing weigert Woonmeij hieraan mee te werken.

Bouwvereniging Woonmeij die er altijd trots op was een echte sociale bouwvereniging te zijn, laat haar huurders in de kou staan. Met een gelegenheidsargument zegt de bouwvereniging niet mee te willen werken aan huurbevriezing of huurverlaging.

Voor de SP reden om de bouwvereniging erop te wijzen dat ook in Meierijstad en Sint Michiesgestel  de gemaakte afspraken wel uitgevoerd moeten worden.

Zie hieronder de brief die we stuurde aan de directeur;

Schijndel, 5 Mei, 2019

Geachte meneer Wonders,

Op het spreekuur van de SP Hulpdienst kwam een huurder van de bouwvereniging met een in onze ogen een zeer ernstige klacht. U bent niet van plan om de gemaakte afspraken in het Sociaal Huurakkoord na te komen.

In uw schrijven bevestigt u dat het Sociaal Huurakkoord de mogelijkheid geeft om op verzoek van de huurder de huur te bevriezen of te verlagen. Vervolgens schrijft u dat het op dit moment nog niet mogelijk zou zijn. Landelijke regelingen voor de invulling van deze maatregelen zouden nog uitgewerkt moeten worden.

In onze ogen maakt u gebruik van een gelegenheidsargument. Een argument wat ook nog eens onjuist is.

Corporatiekoepel Aedes en Woonbond hebben voor 2019 afspraken gemaakt over huurverlaging en huurbevriezing. In een gezamenlijk bericht wordt dit nog eens bevestigd. En huurverlaging of bevriezing kunnen prima binnen de huidige wettelijke regels. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft laten weten dat het corporaties vrij staat de afspraken over huurbevriezing en huurverlaging na te komen.

Wij gaan ervan uit dat u als sociale bouwvereniging de gemaakte afspraken in het Sociaal Huurakkoord alsnog gaat uitvoeren. Het zou de bouwvereniging sieren, om net als uw college in Veghel AREA, uw huurders actief gaat informeren over de mogelijkheid van huurbevriezing of huurverlaging.

In afwachting van uw antwoord met vriendelijke groet,

Tonnie Wouters

SP Hulpdienst, Andoornstraat 5, 5482 PB Schijndel

Reactie toevoegen

U bent hier