h

Een duivels dilemma.

17 juni 2019

Een duivels dilemma.

Foto: gemeente meierijstad / gemeente meierijstad

Dat is waar dit voorstel ons voor stelt.  Zo verwoorde SP- raadslid Kees van Limpt het tijdens de afgelopen raadsvergadering. Aan de orde was de beleidsnota "huisvesten van arbeidsmigranten, maak er werk van."Hierdoor is de ambitie opgesteld om circa 2000-2500 arbeidsmigranten extra te huisvesten. Om dit te realiseren wordt in de beleidsnota grootschalige huisvesting aan de rand van het bedrijventerrein mogelijk gemaakt. Daarnaast worden de maximale aantallen in het buitengebied, voor arbeidsmigranten die bij de agrariër gehuisvest zitten, losgelaten.

Want als SP zijn we nadrukkelijk tegen het systeem dat het invliegen van arbeidsmigranten in stand houdt. Dat van goedkope arbeidskrachten. Die voor de bedrijven hun winstmarges vergroot.

Maar voor de betrokkenen slecht is. Te weinig verdienen om in Nederland "huisvesten" een “normaal” leven te kunnen leiden. Huis huren en vaste lasten en eten betalen. Die mensen dus opbergen in “Polenhotels” Of onderkomens bij de bedrijven waar ze werken.

Anderzijds snappen we de instelling van arbeidsmigranten. D.w.z. het deel, dat graag snel veel geld wil verdienen. Dus tijdelijk hier is. Op termijn zeker terug wil. En daarom bereid met veel minder genoegen te nemen qua huisvesting met name.

Als je de mens centraal wilt stellen, en dat is toch ons uitgangspunt: Waarom zou je die mensen het snelle geld dan niet gunnen?

Over het systeem gaan we niet als gemeente. Over huisvesting in dit geval wel. Maar praten we over geld, winst maken, regeltjes of over mensen?

Diverse partijen kwamen in de raadsvergadering met amendementen en moties, die scherpen de regels wat aan. Mag wat ons betreft. Weinig substantieels tegen in te brengen.

En dan lijkt het of we ons als raad bekommeren om mensen! Arbeidsmigranten. Als je écht naar de mens kijkt i.p.v. naar regeltjes dan zie toch andere dingen.

Daarop maak je de afweging: wat weegt het zwaarst?

Voor ons als SP zijn er dan drie factoren die meespelen:

  1. De afhankelijkheid van arbeiders richting hun werkgevers. Dat is in onze optiek onwenselijk. Maakt mensen kwetsbaar.
  2. De locaties van Polenhotels aan de rand van industrieterreinen. Maakt toch een soort “randverschijnsel” van arbeidsmigranten. Ook al zijn ze maar tijdelijk hier. Een soort gettovorming.
  3. Het feit dat hier op verzoek van het bedrijfsleven een snel en concreet plan kan liggen, terwijl dat voor andere doelgroepen als starters en spoedzoekers nog steeds niet gelukt is.

Bedrijfsbelangen dus belangrijker lijken dan mensbelangen.

Als je dan wikt en weegt maakt dat voor ons als SP, dat we toch tegen dit voorstel hebben gestemd.

Reactie toevoegen

U bent hier