h

N279 en Taylorbrug: De SP lijkt na veel omwegen toch gelijk te krijgen

10 november 2019

N279 en Taylorbrug: De SP lijkt na veel omwegen toch gelijk te krijgen

Foto: SP

Al in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Veghel pleitte de SP (samen met de toenmalige fractie van TEL) voor een nieuwe aansluiting van de industrieterreinen op de N279 via de Taylorbrug. Dit kan met een 'ovatonde' die mogelijkheden biedt voor  een goede verkeersafhandeling. Daarnaast zou dan de Talorbrug verbreed moeten worden naar vierbaans met een naastgelegen nieuwe fietsbrug. Maar voor dat idee kregen we toen geen steun. Er moest een nieuwe, twaalf miljoen  euro kostende verbindingsweg komen aan de andere kant van het kanaal.  Vijf alternatieven waren daar maar liefst. De één nog langer dan de ander.  Met een ingewikkeld en duur groot “kunstwerk” (lees brug met toevoerwegen) bij Keldonk. Een enorme extra kostenpost voor de provincie in dit geval. “Waarom gemakkelijk als het moeilijk kan?”, denk je dan.

En wat lezen we nu in de raadsinformatiebrief van 22 oktober?
Op grond van  het advies van de commissie voor de MER (milieu effect rapportage) wordt er onderzocht, welke opties er zijn om de huidige verbinding vanaf de N279 richting de bedrijventerreinen op te waarderen. Dit om zo te komen tot een goed afgewogen oordeel of er een realistische oplossing op bestaande wegen is. Dat als volwaardig alternatief in de MER kan worden meegenomen. Wij kunnen dan stellen dat die er is. Want destijds hebben wij als SP al laten doorrekenen dat het op die plaats kan. Een goede aansluiting maken in de vorm van een ovatonde. Maar zoals vaak moet er eerst door deskundigen naar alternatieven worden gekeken. En dat heeft al heel wat geld gekost! Dit extra onderzoek vraagt ook alweer extra financiering. Het thema stikstof wordt er nog bijgehaald als extra factor. Maar als er toen al serieus geluisterd was naar de optie die wij in beeld brachten, had dat veel omwegen en geld kunnen besparen. We zijn benieuwd naar de uitkomst straks. Omdat het regionaal verkeersmodel – dat de basis vormt voor dit project – nog  even op zich laat wachten, kan het nog even duren. Maar volgens de SP is er een goede kans, dat we achteraf (zoals wel vaker overigens) toch gelijk gaan krijgen.

Reactie toevoegen

U bent hier