h

Nieuw Wijkgebouw Bloemenwijk pas in 2023???

5 december 2019

Nieuw Wijkgebouw Bloemenwijk pas in 2023???

Foto: mooischijndelkrant

Tijdens de ledenvergadering van bouwvereniging Woonmeij op 3 december kwam ook het wijkgebouw Bloemenwijk (Boschweg Schijndel) ter sprake. De directeur vertelde dat begin volgend jaar Woonmeij en de gemeente Meierijstad gezamenlijk een intentieverklaring gaan ondertekenen. Mooi, zou je zeggen.

Echter op vragen vanuit de ledenvergadering, wat zijn de intenties, daar kon hij inhoudelijk niet op ingaan. De intentieverklaring die ondertekent gaat worden, is dat er een multifunctioneel wijkgebouw gebouwd gaat worden, met woningen. Zoals u weet is de SP daar een groot voorstander van.

Maar in de planning van nieuwbouw plannen van Woonmeij is het wijkgebouw in de Bloemenwijk  opgenomen in het jaar 2023.   Dit vraagt om opheldering.

Tonnie Wouters:  “2023  pas? , dat kan toch niet waar zijn. Dit project loopt al jaren. Het kan toch niet zo zijn, dat de buurt nog 3 jaar moet wachten”

 

SP raadslid Tonnie Wouters heeft het college van B. en W. meteen vragen gesteld.  En wil zsm opheldering.

 

  • Kan/wil het college wel inhoudelijk ingaan op de intenties? Zo ja, welke zijn deze?
  • Zo nee, waarom niet?
  • Klopt het dat er pas in 2023 in de Bloemenwijk een wijkgebouw gerealiseerd zal zijn?
  • De raad heeft het besluit genomen dat het wijkgebouw er moet komen. Als het pas in 2023 gerealiseerd kan worden, wat is de reden hiervan?

Reactie toevoegen

U bent hier