h

Wat een prestatie ! Of niet ?

12 februari 2020

Wat een prestatie ! Of niet ?

Foto: SP

Ze zijn ondertekend, de prestatieafspraken die de woningbouwcorporaties gemaakt hebben met de gemeente. Zo hebben we kunnen lezen in de krant/persbericht. Een jaarlijks terugkerend ritueel. In een statement van Area en Woonmeij wordt gezegd, dat ze overwogen hebben ze niet te ondertekenen. “Omdat er de afgelopen jaren te veel gepland en gesproken wordt en te weinig productie wordt gerealiseerd”, zo lezen we.  Een zin die wij als SP ten volle kunnen onderschrijven. Omdat we al jaren strijden voor meer sociale huurwoningen. Dat ze toch getekend hebben komt door “het huidige college welke zich richt op het beter op gang krijgen van locaties ten behoeve van de bouwproductie van sociale huurwoningen” schrijven ze dan. Benieuwd dus wat het gaat opleveren en op welke termijn. En dan komt de domper......

Als je het overzicht ziet van gepland en opgeleverd. In 2018 opgeleverd: 191 woningen. Maar daarvan al 25 in 2017 staat in de voetnoot. Dus maar 166. Cijfers nodeloos opschroeven om tot een hoger eindresultaat te komen is in onze optiek niet eerlijk. Dan de kolom gepland en opgeleverd 2019 tot 2021. Een mooi getal van 340. Maar waarom 2019 niet even uitgesplitst, als het al februari is voor de ondertekening? Bovendien wordt vermeld, dat “het nog aan verandering onderhevig is en plannen tussentijds kunnen worden gewijzigd of uitvallen”. En er zijn woningen meegeteld, die die door andere partijen zijn of worden gerealiseerd. Onduidelijkheid troef dus.

“Met realisatie van tijdelijke sociale huurwoningen in vier verschillende kernen, hopen we nog in 2020 iets aan de huidige urgentie te doen”, lezen we ook. Hoeveel zijn dat er dan? Worden ze meegeteld in het geheel? Waar komen ze precies? Kortom: welke prestatie wordt er nou precies geleverd? Voor ons als SP blijft dat nog steeds volstrekt onduidelijk en blijft het bij de gebruikelijke mooie woorden en vergezichten, zonder echt concreet resultaat. Wanprestatie?

Reactie toevoegen

U bent hier