h

Woonplicht

8 maart 2020

Woonplicht

Met een motie gaat de SP vragen om in Meierijstad een woonplicht in te voeren. Daarmee  willen we voorkomen, dat met name de nog betaalbare woningen voor starters opgekocht of gehuurd worden door particuliere beleggers of uitzendbureaus.

In een tijd, dat spaargeld door de lage rentestand geen rendement meer oplevert, zijn er steeds meer particulieren die hun geld steken in woningen. Woningen worden opgekocht. Om daarna verhuurd te worden en zo toch nog aardig te verdienen. “Van de nood een verdienmodel maken” noemen we dat. Ook in de betaalbare huursector zien we, dat de spoeling dun wordt. Omdat marktpartijen als uitzendbureaus huizen huren om er arbeidsmigranten in onder te brengen. Dat alles maakt, dat starters op de zeer krappe woningmarkt nog minder kans hebben op een betaalbaar huis.

Daarom wil de SP laten onderzoeken of het invoeren van de woonplicht een rem kan zetten op deze ontwikkelingen. Als je namelijk kunt regelen, dat mensen die een huis kopen of huren er zelf – voor een bepaald aantal jaren in elk geval – in moeten gaan wonen, ga je speculatie met vastgoed tegen. En blijft het aanbod in die prijsklasse bereikbaar voor meer starters. En hebben dan nog een kansje op een betaalbaar huis in Meierijstad.

We hebben inmiddels begrepen, dat er voor nieuwbouwprojecten al mogelijkheden zijn. Of er ook bij bestaande bouw iets kan willen we graag onderzocht hebben. We hopen op voldoende steun van andere fracties om  te bereiken, dat deze groep, die we in de overspannen woningmarkt toch zeker als “zwakkere partij” kunnen bestempelen niet helemaal uit de markt gedrukt wordt. Maar nog een kansje op betaalbaar wonen houdt.

Reactie toevoegen

U bent hier