h

Onderzoek naar het hoge aantal coronabesmettingen in Meierijstad.

19 april 2020

Onderzoek naar het hoge aantal coronabesmettingen in Meierijstad.

Foto: SP
Meierijstad staat op de vierde plaats van gemeenten met het meeste aantal coronabesmettingen. En daarbij tonen cijfers aan dat het coronavirus bovengemiddeld hard toe lijkt te slaan in Oost-Brabant. Zowel wat betreft aantal besmettingen als wat betreft gezondheidseffecten. Er doen nu al berichten op, dat er mogelijk een relatie is met de luchtkwaliteit, het aantal luchtwegklachten en het aantal coronabesmettingen. SP Meierijstad vindt dat de gemeente een gedeelde verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot de gezondheid van haar inwoners. Het coronavirus heeft immers een grote maatschappelijke impact op de samenleving.  De fractie van SP Meierijstad gaat samen met D'66, via een motie het college verzoeken om:

  • Al het nodige in het werk te stellen om eventueel eigenstandig,  maar bij voorkeur in samenwerking met andere gemeenten en andere relevante partijen (bv Provincie) op korte termijn een onderzoek uit te laten voeren naar de oorzaken van het hoge aantal coronabesmettingen in Meierijstad.
  • Hierin tevens onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van de coronabesmettingen en  de invloed van luchtkwaliteit en reeds aanwezige

SP en D'66 hebben alle andere politieke partijen verzocht, om er samen een raadsbrede motie van te maken. Dit zou dan een krachtig signaal afgeven richting onze bevolking.

Zie verder:

https://www.meierijstad.nl/home/coronavirus-covid-19_43523/

Reacties

Zo'n onderzoek moet er absoluut komen en het is een schande dat daar de coronacrisis voor nodig moet zijn.

Prima motie Ruud!! Zorg wel voor onafhankelijk onderzoek en geen onderzoek betaald door de dierhouderij sector want dan staat de uitkomst al vast!!

Reactie toevoegen

U bent hier