h

en dan denk ik aan Brabant ....

11 mei 2020

en dan denk ik aan Brabant ....

Foto: SP

Het bestuursakkoord, zoals dat vorige week door VVD, FvD, CDA en
LokaalBabant gepresenteerd, is formeel een akkoord op hoofdlijnen. En natuurlijk klinkt er veel enthousiasme in door over de kansen die men ziet en hoeveel zin de nieuwe gedeputeerden hebben om aan de slag te gaan. Maar de goede verstaander ziet er ook punten in die wel eens een donkere schaduw kunnen trekken over onze provincie. De SP maakt zich in ieder geval grote zorgen.

Het bestuursakkoord spreekt vaak van “samen” en “draagvlak”. Het
belangrijkste wat het FvD heeft “binnengehaald” lijkt vooral diverse
toetsen op draagvlak. Toch is en blijft het, ook na verschillende vragen
hierover op de persconferentie, volstrekt onduidelijk wat we daar onder
mogen verstaan. Verantwoordelijk beoogd gedeputeerde de Bie (FvD)
meende dat ze dat nog uit moesten werken. Ook de inzet om de komende
drie jaar een correctief referendum mogelijk te maken, is een wassen
neus. Zonder een grondwetswijziging is dit namelijk simpelweg
onmogelijk, overigens heeft de  SP-Tweede Kamerfractie hiervoor een
wetsvoorstel klaarliggen.

De focus, aandacht en de middelen liggen vooral bij economie en
mobiliteit. Niet voor niets de portefeuilles van de beide
VVD-gedeputeerden. Landbouw, natuur en milieu moeten er ook “samen”
uitkomen en op voorhand wordt daartoe heel veel weer vrij gelaten. Het
accent lijkt weer verschoven te worden naar ruimte voor meer intensieve
veehouderijen. Natuur en gezondheid spelen een beknopte rol, maar lijkt
geen prioriteit te zijn bij dit bestuur.

Cultuur leek even zoek bij de presentatie van de gedeputeerden. Maar
het lijkt te horen onder de nieuwe noemer “vrije tijd”. Maar daarmee is
de kous niet af. De cultuursector wacht een forse bezuiniging. Het
bestuursakkoord investeert nog heel even (1 jaar) in cultuur en bouwt
het vervolgens in rap tempo af. Op 1 januari 2023 hoopt dit college er
zo’n beetje klaar mee te zijn. Inderdaad ..... dan dooft het licht.

As vrijdag 15 mei debatteert de Staten over het bestuursakkoord. Het
moge duidelijk zijn dat de SP niet te spreken is over dit akkoord.  De SP statenfractie heeft al aangekondigd het debat stevig in gaan.

Bron: SP Brabant

Reactie toevoegen

U bent hier