h

Extra OZB strijdpunt bij behandeling begroting.

28 oktober 2020

Extra OZB strijdpunt bij behandeling begroting.

Foto: SP

Het lijkt inmiddels een jaarlijks terugkerend ritueel: de strijd om het wel of niet extra verhogen van de OZB (Onroerend Zaak Belasting) met 2% om wat extra inkomsten te verwerven. Want jaarlijks wordt die toch al met 2% verhoogd, de zogenaamde indexering. Met het extraatje moet dus aanvullend geld gevonden worden voor de (meerjaren)begroting. Net als in voorgaande jaren is dat ook nu weer punt van discussie. Het college probeert elk jaar weer deze extra post doorgedrukt te krijgen, maar de oppositie en ook coalitiegenoot VVD is daar tegen.

In het voorgaande jaar bij de behandeling van de kadernota (waarin besproken wordt wat er in de begroting wel of niet opgenomen gaat worden) werd dit met nipte meerderheid van 18 tegen 17 weggestemd. Het jaar daarvoor lukte dat nog niet. Dit jaar was er – vanwege Corona – geen kadernota en komt het dus nu pas ter sprake bij de behandeling van de begroting. Maar dat betekent dus, dat de OZB sinds de start van Meierijstad al met 8% is verhoogd. Met nu dan het voorstel daar nog eens 2% extra bovenop te doen. De wethouder zegt dan wel, dat het maar om een beperkt bedrag gaat per gezin, maar dat is een gemiddelde. En de lasten zijn nu eenmaal oneerlijk verdeeld over inwoners.

In totaal gaat het om een bedrag van 380.000 euro dat we als burgers samen zouden moeten ophoesten. Op een begroting van bijna 230 miljoen een klein bedrag. Maar er wordt wel van partijen die er tegen zijn gevraagd om aan te geven hoe dat bedrag dan “terugverdiend” kan worden. Daar zijn al enkele suggesties voor gedaan. Vanuit de SP zullen wij daarvoor ook een al eerder geopperd idee inbrengen. Namelijk om bedrijven die op goedkope landbouwgrond gehuisvest zijn in plaats van op een veel duurder industrieterrein – en daarmee miljoenen hebben kunnen besparen – daarvoor een heffing te laten betalen. De SBH. (Solidariteits Bedrijfs Heffing).

Hoe dan ook: de gemakkelijke extra verhoging van de OZB is wat de SP betreft geen goed voorstel. Niet doen dus !

Reactie toevoegen

U bent hier