h

"Gemeente/Woonmeij gaan in gesprek met bewoners Bloemenwijk"

14 oktober 2020

"Gemeente/Woonmeij gaan in gesprek met bewoners Bloemenwijk"

Foto: TVSCHIJNDEL / tvschijndel.nl

Alhoewel de gemeenteraad nog formeel (in november) het besluit moet bekrachtigen, komt de realisatie van het wijkgebouw en de sociale huurwoningen in de Bloemenwijk een stap dichterbij. Dat bleek tijdens de commissievergadering, waar een raadsbrede steun te zijn, om een grondexploitatie “ de Vossenberg” in het leven te roepen alsmede de huursom van het te realiseren wijkgebouw.  Wat betekent, dat de koopovereenkomst (21 juli 2020) tussen de gemeente en Woonmeij, gericht op de herontwikkeling van het gebied ‘de Vossenberg’ te Schijndel, wordt bekrachtigd. Deze herontwikkeling omvat de realisatie van een nieuw wijkgebouw en 39 sociale huurwoningen. Staat nu alles vast waar precies het wijkgebouw, de huizen en de verdere indeling van het gebied gaan komen???  Nee, de omwonenden. de buurt en andere belanghebbende zijn nu aan zet.  Wethouder Goijaarts deed deze toezegging, nav vragen van de SP en meerdere fracties, dat er uitgebreid gesproken (inspraak) gaat worden tussen genoemde partijen met de gemeente en Woonmeij.  SP-raadslid Ruud Merks: "Ik ben hier uitgebreid content mee.  Buurtbewoners, krijgen nu hopelijk echte inspraak over de herinrichting van hun buurt, ipv dat ze achteraf alleen iets mogen zeggen over de kleur van de kozijnen van het wijkgebouw"

Ruud Merks begon zijn betoog, met cynische ondertoon, "dat goed werk, heeft schijnbaar tijd nodig ".  Merks hoorde dit ook vaak gezegd worden door bewoners in de Bloemenwijk. Vaak werd deze zin aangevuld met de zin: Mar het duurt wel verrekkes lang"  En daar was het Merks het grondig mee eens. "de gemeente is al een dikke tien jaar bezig, om daar iets van de grond te krijgen. Veel te lang. Toen de school, naar de overzijde van de Boschweg, verhuisde, had er meteen actie moeten worden ondernomen. Maar door passieve instelling diverse colleges wilde het niet zo snel vlotten. Dit zorgde ook voor veel onrust in de wijk en ontstond er veel wantrouwen, en voelde men zich niet serieus genomen.

Laten we hopen dat de gesprekken met de omwonenden snel worden opgestart, en dat er mooi resultaat uitkomt

Reactie toevoegen

U bent hier