h

vervolg geen extra betaalbare woningen

7 oktober 2020

vervolg geen extra betaalbare woningen

De SP heeft geprobeerd via het fractievoorzittersoverleg het besluit van het college om geen zelfbewoningsplicht in te voeren op de agenda te krijgen. We kregen geen steun van de andere partijen. Volgens de regeltjes van de raad komen alleen de stukken van het college op de agenda. Toch willen we het er niet bij laten zitten. Wij zijn van mening dat de gemeenteraad dit besluit zou moeten nemen. Daarom hebben we om te beginnen schriftelijke vragen gesteld.

 1. Waarom was de wethouder niet in detail op de hoogte van de verkoop van de appartementen, de Lochtenburg in Schijndel, van de Kleine Meierij aan vastgoed Daalmans?
 2. Waarom gaat het college ervan uit dat deze appartementen een oppervlakte hebben van 100 tot 120m2 hebben? Terwijl ik zeker weet dat ongeveer 27 appartementen een oppervlakte hebben van 83m2.
 3. Waarom bent u van mening dat deze appartementen in het middeldure huur segment horen?
 4. De start huur was ongeveer 650 euro. Nu zijn ze 800, 900 en 1000 euro en meer. Waarom is het college van mening dat dit juist positief is?
 5. Bent u van mening dat 1000 euro huur onder de noemer middelduur valt?
 6. Voor betaalbare huurwoningen en koopwoningen moet toch een inhaalslag gemaakt worden?
 7. Waarom is er nog geen beleid dat de regeling bij elk nieuwbouwproject 25% betaalbare woningen bouwen bij de juiste doelgroep terecht komt?
 8. Hoe gaat het nu nog toekomstige beleid eruitzien?
 9. Naar aanleiding van onderzoek wil het college geen zelfbewoningsplicht invoeren. Weet u met cijfers onderbouwd dat 2018-2028 goedkope woningen meer dan 10 % zal zijn en middeldure huur minder dan 15% zal zijn? Bijvoorbeeld 9% tegenover 14% is geen wezenlijk verschil.
 10. Wat zijn de actuele cijfers van opkoop van betaalbare woningen als verdienmodel, door derde?
 11. Zijn deze cijfers allen afkomstig van de plaatselijke makelaars?
 12. Bent u ervan op de hoogte dat in ieder geval twee appartementen op de locatie van het voormalige postkantoor in Veghel zijn opgekocht voor de verhuur?
 13. Waarom hebt u bij uw genoemd onderzoek niet gesproken met Woonmeij en Area?
 14. Wat zijn de verwachte kosten van de extra druk op de handhavingstaak voor de gemeente?
 15. Is het niet aan de raad om dit al dan niet goed te keuren?
 16. Is het niet aan de raad om te bepalen dat via de lijn van erfpacht of privaatrechtelijke kettingbepalingen de bewonersverplichting onbepaald gemaakt kan ?
 17. Wordt het vastgestelde beleid, bij elke nieuwbouwproject 25% betaalbare huur/koopwoningen met uw insteek geen lege huls?

Reactie toevoegen

U bent hier