h

"Telvoutje"?

10 december 2020

"Telvoutje"?

Foto: SP

In de besluitenlijst van het college van 2 december lezen wij, dat goedkeuring gegeven wordt aan de herontwikkeling van Frisselsteinstraat 4 te Veghel. Een plan voor 6 sociale huurwoningen, 7 middeldure koop en 16 dure koopwoningen. In totaal dus 29 woningen.

In de door de gemeente getekende prestatieafspraken lezen we, dat de gemeente stuurt op 25% sociale huur in woningbouwplannen. (Waarbij mag worden aangetekend, dat in de vele ruimte-voor-ruimte-projecten dit uitgangspunt al niet wordt gehanteerd en het in zijn totaliteit dus niet gehaald wordt, maar dat terzijde)

Een eenvoudige rekensom: wanneer we 29 delen door 4 (= 25%) komen we uit op 7.25. Afgerond naar beneden toch altijd nog 7. Dus zouden er in dit plan minimaal 7 sociale huurwoningen moeten zitten.

Onze vraag aan het college is dus: wat is de reden dat er genoegen genomen wordt met 6 sociale huurwoningen in dit plan en de gemeente dus haar eigen uitgangspunten niet hanteert?

wordt vervolgd....

Reactie toevoegen

U bent hier