h

Etnisch profileren in Erp?

28 januari 2021

Etnisch profileren in Erp?

Het kabinet is erover gevallen. De toeslagenaffaire, waarin etnisch profileren een belangrijke rol heeft gespeeld. Mensen die op grond van hun achtergrond werden gewantrouwd en als mogelijke fraudeur ingeschat. Veel mensen spraken er schande van en veroordelen dit gedrag. Zijn het erover eens, dat dit echt niet kan. Daarom schrokken wij enorm van de brief die bewoners van de Bolst in Erp schreven, waarin ze fel van leer trekken tegen de mogelijke bouw van 27 verplaatsbare woningen in hun wijk. Te grote concentratie, aantasting van een veilige leefomgeving voor hun kinderen, waardedaling van hun huizen, geluidsoverlast en leefbaarheid worden genoemd als argumenten om bezwaar te gaan maken tegen dit plan. In onze optiek gaat dit verder dan het NIMBY-principe (not in my back yard, ofwel: niet in mijn achtertuin). Ook in dit geval lijkt er sprake van etnisch profileren. Met als “zondebok” in dit verhaal de spoedzoeker.

Wat ze daar precies onder verstaan blijf onduidelijk. Maar dat ze bij voorbaat “verdacht” zijn, zeker als het er 27 worden, staat voor hen vast. Dat een starter of gescheiden persoon uit Erp ook spoedzoeker kan zijn komt blijkbaar niet bij ze op. Kortom: 27 spoedzoekers zijn in hun ogen geen mensen die na jaren wachten eindelijk hun eigen onderkomen mogen betrekken, maar een “gevaar” voor bewoners van de Bolst. Want ze hebben een andere achtergrond en hulpvraag, zo lezen we. En misschien zijn het wel “probleemhuurders” als arbeidsmigranten of asielzoekers. Je zult zo iemand maar als buurman krijgen. Die ervoor zorgt dat mijn huis daardoor minder waard wordt. We kunnen ons voorstellen, dat er ooit andere verwachtingen zijn gewekt. Dat je daardoor teleurgesteld bent. Twijfels hebt over deze (tijdelijke) invulling. Maar je opstellen zoals uit deze brief blijkt kunnen we niet anders typeren dan als etnisch profileren. Toch? Wat we allemaal zeggen te verfoeien.

In de bijlage de brief van bezorgde bewoners van bezorgde bewoners rondom Oudveld, Bolst en Achterbolst, gericht aan de gemeenteraad

Reactie toevoegen

U bent hier