h

Ophalen Kliko's

10 februari 2021

Ophalen Kliko's

Foto: SP

Mensen hebben er begrip voor dat ons huis-vuil wegens slechte weeromstandigheden niet of later opgehaald kan worden. Ook de firma van Kaathoven moet het werk veilig kunnen. Ook is er begrip voor dat van Kaathoven de kliko's graag aan 1 kant van de straat wil hebben. Dan hoeft de wagen maar 1 keer door de straat. Waar geen begrip voor is dat lang niet alle mensen lichamelijk in staat zijn om met een zware kliko te ver te moeten lopen. Voor de SP reden om vragen te stellen;

Het bedrijf van Kaathoven haalt o.a. in Schijndel de grijze en groene kliko’s op.  Ze staan erop dat alle kliko’s aan 1 kant van de straat worden neergezet. Doe je dit niet dan wordt er een witte sticker op de kliko geplakt. Met de mededeling dat de kliko aan de overkant gezet moet worden. De keer erop volgt een rode sticker. Daarna wordt de kliko zelfs niet meer geleegd.

De meeste mensen volgen de regels van van Kaathoven netjes op. Echter niet iedereen is hiertoe in staat.

Bijvoorbeeld; Een meneer woont op een pleintje met 11 woningen in Schijndel. Gemiddelde leeftijd van de bewoners is tussen de 70 en 85 jaar. Deze meneer moet vanaf de poort in de tuin dik 100 meter lopen om zijn kliko aan de doorgaande straat neer te zetten. Raadslid Tonnie Wouters: College, dat kan toch niet de bedoeling zijn lijkt me.  Reden voor Wouters,  om het college van B.en W. de volgende vragen voor te leggen

  1. Bent U van de werkwijze van van Kaathoven op de hoogte?
  2. Is deze werkwijze onderdeel van de afspraken die U met de firma van Kaathoven heeft gemaakt?
  3. Zo ja, heeft dit met de financiële afspraken te maken?
  4. Zo ja, bent u bereid om hierover opnieuw te onderhandelen?
  5. Zo nee, bent U het met mij eens dat de werkwijze voor veel mensen een probleem kan zijn?
  6. Zo nee, gaat U met van Kaathoven in gesprek om een oplossing te zoeken?
  7. Wanneer volgt de nieuwe aanbesteding voor het ophalen van het huisvuil?
  8. Gaat U bij deze aanbesteding opnemen dat er een fatsoenlijke oplossing komt voor genoemd probleem?

We houden u op de hoogte van de antwoorden.

Reactie toevoegen

U bent hier