h

Opnieuw uitstel behandelen van een motie

2 april 2021

Opnieuw uitstel behandelen van een motie

Was vorige keer de over volle agenda van de raad de reden. Nu was het de indiener van de motie zelf, de partij Hart, die verzocht de motie door te schuiven naar de volgende raadsvergadering.

De goed doordachte motie, perspectief voor de Meierijstadse jeugd in en na de coronacrisis zou ter stemming komen. Vanuit het Rijk komen extra financiële middelen naar de gemeente om onze inwoners te helpen met de gevolgen van corona. De motie stelt voor dat de gemeente gaat onderzoeken of extra inspanningen nodig zijn om onze jeugd te gaan helpen. En hiervoor een plan van aanpak te maken. Prima. Maar niet alleen onze kwetsbare jeugd heeft te maken met de gevolgen van corona. Meerdere kwetsbare groepen in Meierijstad hebben hier helaas mee te maken. Bijvoorbeeld nog zelfstandig wonende ouderen, alleenstaanden, eenzame mensen of gehandicapten. En wellicht nog andere groepen die bij de gemeente bekend zijn.

Meerdere pogingen hebben we gedaan om bij Hart te vragen om de motie te verbreden en dus niet alleen voor onze jeugd extra aandacht te vragen, maar voor alle kwetsbare groepen. Maar daarvoor kregen we geen gehoor. Waardoor er voor de SP niets anders overblijft dan om zelf een nieuwe motie in te brengen. En aan het college te vragen ook naar deze groepen onderzoek te doen en zo nodig een plan van aanpak te maken.

Om 22.40 laat de woordvoerder van Hart weten dat wegens het late tijdstip ze vermoeid is en vraagt de motie door te schuiven naar de raad van 29 april. Voor de SP een legitieme reden om dan ook onze motie door te schuiven

Pikant detail. De wethouder laat Hart weten dat het dan wellicht mosterd na de maaltijd wordt. Hij is al bezig met de uitwerking van zaken, zoals die in de motie gevraagd worden. Op onze vraag of hij het voorstel wel breder wil trekken, krijgen we helaas geen antwoord. We houden u op de hoogte.

Reactie toevoegen

U bent hier