h

Hoe Engels wil je het hebben in Meierij(CITY)stad?

30 mei 2021

Hoe Engels wil je het hebben in Meierij(CITY)stad?

Foto: SP

In een raadsinformatiebrief werden we geïnformeerd over de voortgang inzake recreatie en toerisme in Meierijstad. Een mooi overzicht, maar wat ons op viel was het woordgebruik. Daarom hebben wij daarover vragen gesteld. Bijvoorbeeld waarom over storylines wordt gesproken in de kop, terwijl die in de tekst gewoon verhaallijnen genoemd werden. En dat het woord food blijkbaar niet gewoon voedsel of voeding kan heten. En waarom on brand en off brand gebruikt werd als term en er op de website gesproken wordt over highlights in plaats van hoogtepunten. Kortom: hoe Engels wil je het hebben waar Nederlandse begrippen voorhanden zijn?

In antwoord op onze vragen hierover wordt dan gemeld, dat de kopteksten letterlijk overgenomen zijn uit het actieprogramma waarin ze zo door een professioneel bureau zijn benoemd. Het is een marketingterm die door de recreatief toeristische sector wordt gebruikt. De term food is een steeds meer en vaker gebruikte (marketing)term, wordt geschreven. Meierijstad wordt gezien als hét foodcentrum. Afgestemd en passend bij de (inter)nationale doelgroep. Ook de termen on en off brand zijn letterlijk overgenomen uit het actieprogramma schrijft de wethouder. En de term highlights sluit volgens haar het beste aan bij de doelgroep. Het is de taal van de recreatief toeristische sector, volgens haar. Die zij gebruiken en een inkijkje geeft in hun wereld. Het zijn termen die een boodschap meegeven en aanspreken. En daarnaast geschikt is voor de internationale doelgroep die we graag willen ontvangen in Meierijstad. Uit deze antwoorden komt voor ons vooral naar voren, dat marketing (what’s in a name?) voor dit college leidend is in Meierijstad. En blijkbaar hoort gebruik van Engelse termen daar blijkbaar bij. Met als een soort doekje voor het bloeden als slotopmerking dat ze aandacht blijven hebben voor het gebruik van klare taal (wat afgesproken is met de raad) en waar nodig een toelichting zullen geven. En op aanpassingen hoeven we dus niet te rekenen.

Reactie toevoegen

U bent hier