h

Creatief durven denken

7 september 2021

Creatief durven denken

Foto: SP MEIERIJSTAD

Creatief durven denken, alternatieve mogelijkheden verkennen en concrete uitwerkingen presenteren. Dat was het doel van de presentatie, die dinsdagavond werd gegeven door de SP in het bestuurscentrum. Hoofdonderwerp was de Viefhof. Een kleinschalige woonvorm voor senioren, die oog en oor hebben voor het collectief. Om eenzaamheid te voorkomen, elkaar te steunen, dingen samen te doen en zich betrokken te voelen bij de mensen die er wonen. Een tiental appartementen om een hofje, met boven de garages en bergingen nog twee starterswoningen (waar ook zorgpersoneel zou kunnen wonen) en een logeerunit. Plus een gemeenschappelijke ruimte, waar je samen kunt eten, je krantje lezen, een kaartje leggen of je verjaardag vieren. En de binnentuin voor “ontmoeting”. Een alternatief bieden aan ouderen, die nog een grote eengezinswoning bezet houden, zoals rijksbouwmeester en stadsgenoot Floris Alkemade ook bepleitte in Zomergasten.

Doorstroming bevorderen dus maar wel graag een plek in de eigen wijk. Daarom waren naast raadsleden en de woningbouwcorporaties ook de seniorenraad en zorginstellingen bij de presentatie aanwezig. Samen kijken naar alternatieve mogelijkheden.

Zoals die ook eerder door de SP gepresenteerd werden. In 2014 met de semipermanente woningen en in 2017 met de schuurwoningen. Ook uitgewerkt door LA-architecten als mogelijkheid te bouwen voor een doelgroep, die in deze jaren van wooncrisis nauwelijks kansen heeft. En waar we nog even op teruggekeken hebben om ook die mogelijkheden nog een keer onder de aandacht te brengen.

Nieuw waren twee schetsen van ideeën die ook niet alledaags te noemen zijn. De z.g. walwoning en de parkeerplaatswoning. De eerste is een woning van twee verdiepingen, die een geluidswal als “rug” heeft en op een beperkt oppervlak van min of meer “ongebruikte” grond gerealiseerd zou kunnen worden. Met de oproep in gesprek te gaan met de provincie, die het voornemen heeft om een muur van 700 meter te bouwen langs de N279. Als dat geen kansen biedt ook altijd nog als “rug-aan-rug-woning” te realiseren. De parkeerplaatswoning is een starterswoning boven een grote parkeerplaats. Dubbel gebruik van grond is hier (net als bij de andere plannen) een mogelijkheid de betaalbaarheid van huizen voor de doelgroep met de smallere beurs mogelijk te maken.

Het grondbeleid speelt natuurlijk een belangrijke rol in het hele verhaal van wonen.

En alle regels waaraan voldaan moet worden. Daar wat flexibeler mee omgaan en alternatieve mogelijkheden onderzoeken is de oproep, die we als SP onze collega raadsleden en het college willen meegeven. In onze optiek is er meer mogelijk dan je denkt. Maar je moet er wel voor open staan.

Reactie toevoegen

U bent hier