h

Geld bepaalt de zorg, gemeenten wijken uit naar goedkopere zorgaanbieders

19 oktober 2021

Geld bepaalt de zorg, gemeenten wijken uit naar goedkopere zorgaanbieders

Renier van Arkel stopt met via WMO gefinancierde specialistischeindividuele begeleiding. De reden die ten grondslag ligt aan het besluit om niet aan te besteden, is de -voor Reinier van Arkel- te lage tariefstelling. Onze conclusie na antwoord op onze vragen: een schoolvoorbeeld van hoe de marktwerking in de zorg werkt. Niet de kwaliteit van de zorg die geleverd is voor gemeenten bepalend. Nee, het prijskaartje wat eraan hangt is bepalend wie de zorg mag leveren.

We krijgen geen duidelijke JA of andere zorgaanbieders tegen een lager tarief dezelfde zorg gaan leveren als Reinier van Arkel. Het aanbieden van een PGB is een doekje voor het bloeden. Aan de eisen die aan een PGB gebonden zijn kan zeker niet iedereen voldoen. Hopelijk kan de gemeente de toezegging waar maken dat de gemeente mensen wil begeleiden en niemand tussen wal en schip laten vallen. Zie de antwoorden op onze vragen;

Voor hoeveel cliënten in Meierijstad heeft dit besluit consequenties?

Het betreft hier 21 cliënten voor Meierijstad.

Den Bosch is de centrumgemeente wat betreft regionale afspraken en de WMO. Heeft de gemeente Meierijstad inbreng gehad bij het vaststellen van het nieuwe tarief voor de specialistische individuele begeleiding?

Ja, zie toelichting bij vraag 3.

 Zo ja, wat was uw inbreng? 

De inkoop wordt uitgevoerd namens de regio de Meierij. De gemeente Meierijstad is deelnemer in het regionaal inkoopteam en de tarieven zijn bestuurlijk vastgesteld door de gezamenlijke portefeuillehouders in de regio op basis van een onafhankelijk adviesbureau. Het college heeft hierover vervolgens een besluit genomen.

 Zijn er behalve het tarief nog andere zaken die mee spelen?

Nee, dit was niet het geval.

Voor een deel van de cliënten uit de regio Meierij zal de specialistische individuele begeleiding vanuit de ggz nodig blijven. Reinier van Arkel heeft te kennen gegeven aan de gemeenten bereid te zijn deze zorg te verlenen middels maatwerkafspraken tegen een kostendekkend tarief. Wat gaat uw reactie hierop zijn?

Wij gaan hierover als regio in overleg met Reinier van Arkel.

Om hoeveel cliënten gaat het?

Het is nog niet bekend hoeveel cliënten het hier betreft.

 Is er een mogelijkheid om als individuele gemeente toch de WMO gefinancierde specialistische begeleiding bij Reinier van Arkel onder te brengen?

Cliënten hebben de mogelijkheid te kiezen voor een PGB. Het is dan aan Reinier van Arkel en cliënt of zij hiermee tot afspraken kunnen komen. De cliënt moet dan wel voldoen aan eisen voor PGB. Dus PGB-vaardig zijn of een vertegenwoordiger hebben die PGB-vaardig is.

 Zo nee, waarom niet?

N.v.t.

Zo ja, hoe staat u daar tegenover?

Wij bieden de mogelijkheid om te kiezen voor een PGB, mits voldaan aan de eisen. De keuze hiervoor en het onderbrengen van de zorg ligt bij cliënten en Reiner van Arkel.

Zijn er al nieuwe zorgaanbieders in beeld?

Ja, er zijn nieuwe overeenkomsten afgesloten voor 2022.

Zo ja, kunnen/ gaan zij dezelfde zorg leveren als Reinier van Arkel tegen een lager tarief? De gecontracteerde aanbieders hebben de contractvoorwaarden, waaronder de tarieven, geaccepteerd. We begeleiden inwoners die te maken krijgen met deze overgangssituatie en willen niemand tussen wal en schip laten vallen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier